ΦΕΚ – Μεταφορά προσωπικού και θέσεων των Δασικών Υπηρεσιών της Α. Δ. Μακεδονίας – Θράκης στο ΥΠΕΝ

Με διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης διαπιστώνεται:

  1. Η μεταφορά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του προσωπικού των δασικών υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, όπως διαπιστώθηκε με την υπ’ αρ. 211357/20.09.2021 (Β’ 4453, ΑΔΑ: 64ΓΧΟΡ1Υ-ΜΒΨ), διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και έχει διαμορφωθεί κατά την 16η.05.2022, ημερομηνία δημοσίευσης της ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48478/3594/16.05.2022 (Β’ 2415) κοινής υπουργικής απόφασης, και
  2. Η μεταφορά, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των κενών και δεσμευμένων θέσεων των δασικών υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης,

όπως αποτυπώνονται στους συνημμένους πίνακες της διαπιστωτικής πράξης.

Σχετική απόφαση:
Αριθμ. 165471/06.06.2022 (Β΄ 2885) Μεταφορά προσωπικού και θέσεων των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.


ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: