ΦΕΚ – Σύσταση Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς

 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την οποία συστήνεται Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς στο Υπουργείο Εσωτερικών, προς τον σκοπό της συστηματικής παρακολούθησης και εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου, που δημιουργήθηκε με τον ν. 4830/2021 (Α’ 169) για την προστασία των ζώων συντροφιάς και την εξασφάλιση της ευζωίας τους, καθώς και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων ευζωίας των ζώων.

Η Ειδική Γραμματεία υπάγεται απευθείας στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών.

Στην Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς υπάγεται το Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως έχει μεταφερθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Εσωτερικών με το άρθρο 1 του π.δ. 40/2021 (Α’ 100), με το σύνολο των αρμοδιοτήτων, οργανικών θέσεων και προσωπικού του ανωτέρω Τμήματος, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 32195/19.5.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Εσωτερικών» (Β’ 2655).

Της Ειδικής Γραμματείας προΐσταται με τριετή θητεία μετακλητός υπάλληλος με βαθμό 2ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων.ΚατηγορίεςΔιάφορα

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: