Ακύρωση απόφασης κατασκευής ειδικής δομής στα Λουτρά Θερμοπυλών

Με την απόφαση 1285/2022 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως κατά της αποφάσεως χωροθετήσεως και κατασκευής δομής για την υποδοχή και προσωρινή διαμονή παρανόμως εισερχομένων προσώπων στη θέση «Λουτρά Θερμοπυλών» του Δήμου Λαμιέων.

Μεταξύ άλλων, το δικαστήριο δέχτηκε ότι σύμφωνα με την κυα 169905/2013 (Β’ 2035), για τις δομές με χωρητικότητα μικρότερη των 3.000 ατόμων, που κατατάσσονται στη Β’ κατηγορία, εκτιμώνται το μέγεθος του έργου και οι συνέπειες που δύναται να επιφέρει στον τόπο εγκατάστασής του, σε δασικό οικοσύστημα, σε αρχαιολογικό χώρο ή σε αρχαία ή άλλα μνημεία, η δε περιβαλλοντική αδειοδότησή τους πρέπει να προηγείται κάθε διοικητικής πράξης που αποτελεί προϋπόθεση για την πραγματοποίηση του έργου.

Περαιτέρω, εξαιρούνται από την περιβαλλοντική αδειοδότηση δομές με χωρητικότητα μικρότερη των 3.000 ατόμων, μόνον όταν εγκαθίστανται σε ήδη υφιστάμενα κτήρια, ήδη εξυπηρετούμενα από τα δίκτυα υποδομής, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες εργασίες σύνδεσης με τα δίκτυα αυτά ή όταν για την εγκατάσταση και λειτουργία των δομών προβλέπεται η τοποθέτηση σκηνών ή άλλων οικίσκων, δυναμένων να συνδεθούν άμεσα με υφιστάμενα δίκτυα υποδομών, χωρίς επεμβάσεις στο έδαφος ή με όλως επουσιώδεις επεμβάσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, το έργο δεν απαλλάσσεται της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Κρίθηκε ακόμα ότι εφόσον για την εγκατάσταση της επίδικης νέας δομής απαιτείται η εκτέλεση επεμβάσεων στο έδαφος και στο περιβάλλον εν γένει, όπως εκσκαφές, διάνοιξη οδών, δημιουργία πρόσθετης υποδομής για σύνδεση με δίκτυα, το έργο δεν απαλλάσσεται της περιβαλλοντικής αδειοδοτήσεως, είναι συνεπώς ακυρωτέα η άδεια χωροθέτησης και κατασκευής, η οποία εκδόθηκε χωρίς να τηρηθεί προηγουμένως η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Πηγή: https://nomosphysis.org.grΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: