Σύμβαση στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών (ΠΕ Δασολογίας ή Βιολογίας ή Περιβάλλοντος)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικού έργου

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Αναγνώριση παραλλαγών τύπων οικοτόπων προτεραιότητας [6220* Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά από Thero- Brachypodietea, 6230* Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus, ποικίλων ειδών, σε πυριτούχα υποστρώματα των ορεινών ζωών (και των υποορεινών ζωνών της ηπειρωτικής Ευρώπης), 9560* Ενδημικά δάση με Juniperus spp] & βελτιστοποίηση πρωτοκόλλων αξιολόγησης. Επικαιροποίηση χαρτογράφησης & υφιστάμενων πιέσεων & απειλών. Προτάσεις διαχειριστικών μέτρων για τη βελτίωση του βαθμού διατήρησής τους στο Όρος Παρνασσός».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: