Τοποθέτηση Προϊσταμένων στις Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής

Στην τοποθέτηση Προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης στις Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε ο αρμόδιος υπουργός, Κώστας Σκρέκας.

Ειδικότερα, η υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/70401/5167/06.07.2022 απόφαση αναφέρει τα εξής:

«Αποφασίζουμε

Α) Την επανατοποθέτηση στη θέση του Προϊσταμένου της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Μακεδονίας- Θράκης του Φραγκισκάκη Νικήτα του Δημητρίου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Δασολόγων, με Α’ βαθμό.

Β) Την τοποθέτηση των κατωτέρω υπαλλήλων ως προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως εξής:

  1. Του Ρέππα Αθανασίου του Ηλία, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Δασολόγων, με Α’ βαθμό στη θέση του Προϊσταμένου της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αττικής.
  2. Της Φτίκα Ζωής του Ιωάννη, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Δασολόγων, με Α’ βαθμό στη θέση Προϊσταμένου της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής
    Πολιτικής Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας.
  3. Της Τσιατούρα Μαρίας του Βασιλείου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Δασολόγων, με Α’ βαθμό, στη θέση Προϊσταμένου της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας.
  4. Του Μάζη Νικήτα του Δημητρίου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Δασολόγων, με Α’ βαθμό, στη θέση Προϊσταμένου της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
  5. Της Αλεξιάδου Αρτέμιδος του Ιάσωνα, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Δασολόγων, με Α’ βαθμό στη θέση Προϊσταμένου της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αιγαίου.
  6. Του Ιωάννου Αναστασίου του Χρήστου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Δασολόγων, με Α’ βαθμό στη θέση Προϊσταμένου της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Κρήτης.

Οι ανωτέρω παρακαλούνται να αναλάβουν καθήκοντα στη νέα τους θέση, ενημερώνοντας σχετικά τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ.

Η τοποθέτηση των ανωτέρω προϊσταμένων, λήγει αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84 έως 86 του ν. 3528/2007

Σχετική απόφαση:
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/70401/5167/06.07.2022 (ΑΔΑ: Ω8ΔΡ4653Π8-7ΨΡ) Τοποθέτηση Προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης στις Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: