Πρακτική άσκηση και αποζημίωση των φοιτητών Δασολογίας ΑΠΘ για το καλοκαίρι του 2022

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΚΥΑ με την οποία ορίζονται: (α) ο αριθμός των φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση το καλοκαίρι του 2022, (β) ο χρόνος της πρακτικής άσκησης και (γ) η μηνιαία αποζημίωση ανά φοιτητή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει η απόφαση, πεντακόσιοι ενενήντα πέντε (595) φοιτητές του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση διάρκειας ενός (1) μήνα, τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο του έτους 2022, ως εξής:

  • 150 φοιτητές του 4ου εξαμήνου θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη του Ν. Χαλικιδικής κατά τον μήνα Ιούλιο του έτους 2022 (150 x 68,81 (58,70 + 10,11) x 1 μήνα = 10.321,5 €).
  • 175 φοιτητές του 6ου εξαμήνου θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου του Ν. Τρικάλων τον Αύγουστο του έτους 2022 (175 x 68,81 (58,70 + 10,11) x 1 μήνα = 12.041,75 €).
  • 135 φοιτητές του 8ου εξαμήνου θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου του Ν. Τρικάλων τον Ιούλιο του 2022 (135 x 68,81 (58,70 + 10,11) x 1 μήνα = 9.289,35 €).
  • 135 φοιτητές του 8ου εξαμήνου θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε Δασαρχεία-Δασικές υπηρεσίες τον Αύγουστο του 2022 (135 x 68,81 (58,70 + 10,11) x 1 μήνα = 9.289,35 €).

Η αποζημίωση ορίζεται σε πενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά (58,70 €) μηνιαίως, ανά φοιτητή.

Σχετική απόφαση:
ΚΥΑ 82736/Ζ1/05.07.2022 (Β΄ 3641) Πρακτική άσκηση και αποζημίωση των φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το καλοκαίρι του 2022.


ΚατηγορίεςΕκπαίδευση - Επιμόρφωση

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: