Δ/νση Δασών Λέσβου: Έντυπη αποστολή αντιρρήσεων και αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΝΤΥΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟΔΗΛΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων και αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη διαπιστώσαμε ότι έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και εμπρόθεσμα αλλά δεν έχουμε παραλάβει ταχυδρομικά περί τις 407 αντιρρήσεις και 650 αιτήσεις διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 3889/10 και την απόφασή μας με αρ. πρωτ. 4692/29-01-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΩΟΡ1Ι-ΨΡ3) «Ανάρτηση δασικού χάρτη των προκαποδιστριακών ΟΤΑ δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, των δήμων Λήμνου και Άγιου Ευστρατίου της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου και την πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του» είναι απαραίτητη η έντυπη αποστολή των αντιρρήσεων και των προδήλων σφαλμάτων εντός 10 ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής τους, προκειμένου να ελεγχθούν και στη συνέχεια να διαβιβαστούν στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ).

Ύστερα από τα ανωτέρω ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερομένους ότι θα πρέπει άμεσα να εκτυπώσουν τις υποβληθείσες εμπρόθεσμα αντιρρήσεις τους και τα εμπρόθεσμα υποβληθέντα αιτήματα διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων, μαζί με όλα τα επιπλέον δικαιολογητικά και να μας τα αποστείλουν σε κλειστό φάκελο, μέχρι τις 11 Αυγούστου.

Η αποστολή μπορεί να γίνει είτε ταχυδρομικά είτε με εταιρεία ταχυμεταφορών ή και με αυτοπρόσωπη παρουσία στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Δασών στη Μυτιλήνη.

Οι μεν αντιρρήσεις θα αποστέλλονται στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ) της Δ/νσης Δασών Λέσβου:

  • Με έδρα την Μυτιλήνη: Δασονομείο Μυτιλήνης, Κουντουριώτου 79, 1ος όροφος, Τ.Κ. 81131 – Μυτιλήνη.
  • Με έδρα την Καλλονή: Δασονομείο Καλλονής, Τ.Κ. 81107 – Καλλονή.
  • Με έδρα την Μύρινα: Δασονομείο Λήμνου, Λεωφόρος Δημοκρατίας 59, Τ.Κ. 81400 – Μύρινα.

Οι δε αιτήσεις διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων απευθείας στην Δ/νση Δασών Λέσβου, Κουντουριώτου 79, 2ος όροφος, Τ.Κ. 81131 – Μυτιλήνη.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: