Δ/νση Δασών Χίου: Αποστολή αντιρρήσεων και αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΧΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟΔΗΛΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων και αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη διαπιστώσαμε ότι έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και εμπρόθεσμα αλλά δεν έχουμε παραλάβει ταχυδρομικά περί τις 380 αντιρρήσεις και 750 αιτήσεις διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 3889/10 και την απόφασή μας με αρ. πρωτ. 10846/26-02-2021 (ΑΔΑ: 6ΓΒΖΟΡ1Ι-ΕΡΙ) «Ανάρτηση δασικού χάρτη των δήμων Χίου, Ηρωικής Νήσου Ψαρών και Οινουσσών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου και την πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του» είναι απαραίτητη η έντυπη αποστολή των αντιρρήσεων και των προδήλων σφαλμάτων εντός 10 ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής τους, προκειμένου να ελεγχθούν και στη συνέχεια να διαβιβαστούν στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ).

Ύστερα από τα ανωτέρω ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερομένους ότι θα πρέπει άμεσα να εκτυπώσουν τις υποβληθείσες εμπρόθεσμα αντιρρήσεις τους και τα εμπρόθεσμα υποβληθέντα αιτήματα διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων, μαζί με όλα τα επιπλέον δικαιολογητικά και να μας τα αποστείλουν σε κλειστό φάκελο, μέχρι τις 11 Αυγούστου.

Η αποστολή μπορεί να γίνει είτε ταχυδρομικά είτε με εταιρεία ταχυμεταφορών ή και με αυτοπρόσωπη παρουσία στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Δασών Χίου.

Οι αντιρρήσεις θα αποστέλλονται στο Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ) της Δ/νσης Δασών Χίου, στην ταχυδρομική διεύθυνση,

ΣΥΑΔΧ Χίου,
Δ/νσης Δασών Χίου,
Κύπρου 2, ΤΚ 82132 Χίος

και οι αιτήσεις διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων απευθείας στην Δ/νση Δασών Χίου,

Δ/νση Δασών Χίου,
Κύπρου 2, ΤΚ 82132 Χίος

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΙΟΥ

 


 ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: