Εγκύκλιος: Άμεση λήξη θηρευτικής περιόδου για το τρυγόνι

Στην έκδοση Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων (Δ.Α.Δ.) απαγόρευσης της θήρας του τρυγονιού για το υπόλοιπο της τρέχουσας κυνηγετικής περιόδου θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα οι περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Δασών.

Στην απόφαση του ΥΠΕΝ για τη ρύθμιση της θηρευτικής δραστηριότητας στη Χώρα μας προβλεπόταν η υποχρέωση καταγραφής της κάρπωσης του τρυγονιού μέσω ειδικής εφαρμογής, με τη χρήση κινητού τηλεφώνου, από κυνηγούς. Σύμφωνα με τη ρυθμιστική απόφαση, η θήρα για το Τρυγόνι (Streptopelia turtur) επιτρέπεται μέχρι τη συμπλήρωση του ετήσιου εθνικού ορίου κάρπωσης το οποίο καθορίστηκε στα 120.000 άτομα, ενώ μετά τη συμπλήρωση του προαναφερόμενου ετήσιου εθνικού ορίου κάρπωσης, παύει αυτόματα η θήρα του είδους.

Σύμφωνα με τις καταμετρήσεις το ανωτέρω όριο κάρπωσης έχει εξαντληθεί και συνεπώς η θήρα του Τρυγονιού απαγορεύεται σε όλη τη Χώρα, μέχρι τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου, όπως ρητά προβλέπεται στην υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/80188/2575/01-08-2022 απόφαση «Ρυθμίσεις Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2022 – 2023» (Β’ 4132 ).

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος, οι περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες εντέλλονται για την έκδοση των σχετικών Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων για την εφαρμογή της σχετικής απαγόρευσης και οι Κυνηγετικές Οργανώσεις στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος μας, παρακαλούνται να ενημερώσουν τα μέλη τους για την άμεση ισχύ της απαγόρευσης θήρας του τρυγονιού μέχρι τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου και επιπροσθέτως να λάβουν μέτρα για την εντατικοποίηση των μέτρων θηροφύλαξης από τους ιδιωτικούς φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων για την εφαρμογή της σχετικής απαγόρευσης.

Σχετικό αρχείο:
Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/104543/3427/11.10.2022 (ΑΔΑ: 92ΚΨ4653Π8-ΓΧΩ) Άμεση λήξη θηρευτικής περιόδου για το τρυγόνι (Streptopelia turtur).

 

 ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: