Σύσταση Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών, Δασικών, Χορτολιβαδικών και Βραχωδών Εκτάσεων για Κυκλάδες και Σάμο

Με κοινή υπουργική απόφαση συστήνεται Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών, Δασικών, Χορτολιβαδικών και Βραχωδών Εκτάσεων με έδρα την Ερμούπολη Σύρου και τοπική αρμοδιότητα την περιφέρεια των Κυκλάδων και της Σάμου, αφαιρουμένης της σχετικής τοπικής αρμοδιότητας από τα ΣΙΔΧΒΕ Πειραιά και Μυτιλήνης αντίστοιχα.

Η σύσταση των Συμβουλίων Ιδιοκτησίας Δασών, Δασικών, Χορτολιβαδικών και Βραχωδών Εκτάσεων (ΣΙΔΧΒΕ) προβλέπεται από διάταξη του άρθρου 8Α του ν. 998/1979, η οποία προστέθηκε με την παρ. 1  του άρθρου 149 του ν. 4819/2021. Το ΣΙΔΧΒΕ με έδρα την Ερμούπολη Σύρου αποτελεί το δεύτερο στη σειρά συμβούλιο – προηγήθηκε το αντίστοιχο της Ρόδου- που συστήνεται πέραν των τουλάχιστον τεσσάρων (Κέρκυρα, Ηράκλειο Κρήτης, Μυτιλήνη Πειραιά) που προβλέπει η παραπάνω διάταξη.

Τα ΣΙΔΧΒΕ επιλαμβάνονται της διοικητικής αναγνώρισης εκ μέρους του Δημοσίου της κυριότητας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων ιδιωτών ή νομικών προσώπων επί των δασών, των δασικών εκτάσεων, των χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων που βρίσκονται στις περιφέρειες των Πρωτοδικείων των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, των Νομών Λέσβου, Σάμου, Χίου και Κυκλάδων, των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων, της Δωδεκανήσου, πλην των νήσων που ισχύει ο κτηματολογικός κανονισμός καθώς και της περιοχής της Μάνης όπως αυτή ορίζεται από διοικητικά όρια των Καλλικρατικών Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης.

Συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών του ΥΠΕΝ. Ο Πρόεδρος και τα μέλη κάθε Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους ορίζονται επί διετή θητεία.

Η αίτηση για την αναγνώριση της κυριότητας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των ως άνω εκτάσεων υποβάλλεται στο Δασαρχείο ή στην άνευ Δασαρχείων Διεύθυνση Δασών στην περιφέρεια των οποίων κείται η έκταση επί της οποίας προβάλλονται από τους αιτούντες δικαιώματα και παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου. Περισσότερα ΕΔΩ

Σχετικό αρχείο:
ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/104514/6215/11.10.2022 (ΑΔΑ: ΨΩ2Θ4653Π8-ΖΔ3) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 25471/1451/15-03-2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Συγκρότηση και εσωτερική οργάνωση των Συμβουλίων Ιδιοκτησίας Δασών, Δασικών Χορτολιβαδικών και Βραχωδών Εκτάσεων (ΣΙΔΒΧΕ) της παρ. 1 του άρθρου 8Α του ν. 998/79. Ίδρυση ΣΙΔΒΧΕ με έδρα τη Ρόδο» (Β’ 1456).


ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες, Νομοθεσία

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

1 reply

  1. ΕΧΟΥΝ ΕΚΛΕΓΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΡΟ;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

%d