Υποχρεωτική η δήλωση αποθεμάτων σε καυσόξυλα και πέλλετ – Είδη, υπόχρεοι και κυρώσεις

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξειδικεύονται τα είδη, οι υπόχρεοι, οι αρμόδιες αρχές, οι κυρώσεις και η διαδικασία υποβολής δήλωσης αποθεμάτων σε: α) καυσόξυλα παντός είδους, β) πέλλετ, γ) μπρικέτες, δ) προσάναμμα (δαδί).

Η καταγραφή των προαναφερθέντων ειδών αποσκοπεί αφενός στην εποπτεία της αγοράς ως προς την επάρκεια των ως άνω προϊόντων και αφετέρου στην παρακολούθηση των αποθεμάτων σε συνδυασμό με την τιμή πώλησής τους, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Ποια είδη αφορά η υποχρέωση δήλωσης

Η υποχρέωση δήλωσης αποθεμάτων αφορά αποκλειστικά στα ακόλουθα είδη:

α) Καυσόξυλα παντός είδους, και ειδικότερα:

αα) κωνοφόρων,
αβ) οξυάς,
αγ) καστανιάς,
αδ) πλατάνου,
αε) λεύκης,
αστ) δρυός και λοιπών πλατύφυλλων,
αζ) άλλα καυσόξυλα,

β) πέλλετ,
γ) μπρικέτες και
δ) προσάναμμα (δαδί).

Υπόχρεοι δήλωσης αποθεμάτων

Υπόχρεοι δήλωσης αποθεμάτων σε οποιαδήποτε μορφή είναι όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία, χονδρική και λιανική πώληση, μεσιτεία, διακίνηση, διανομή και αποθήκευση των προαναφερθέντων ειδών εφόσον:

  1. Για κάθε είδος καυσοξύλου το απόθεμα υπερβαίνει τα εκατό (100) κυβικά μέτρα χύδην ή στοιβακτού,
  2. για πέλλετ και μπρικέτες το απόθεμα υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) κιλά,
  3. για είδη προσανάμματος το απόθεμα υπερβαίνει τα δέκα χιλιάδες (10.000) κιλά.

Η προθεσμία αρχικής δήλωσης των αποθεμάτων είναι διάρκειας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την δημοσίευση της υπουργικής απόφασης.

Όργανα ελέγχου και επιβολής κυρώσεων

Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο συμμόρφωσης των υπόχρεων, την επιβολή των κυρώσεων και τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των υποβαλλόμενων από τους υπόχρεους στοιχείων, ορίζονται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και οι Περιφέρειες.

Διοικητικές κυρώσεις και κλιμάκωση προστίμων

Η μη συμμόρφωση των υπόχρεων επισύρει αθροιστικά τις κάτωθι κυρώσεις:

α) Την κατάσχεση των μη δηλωθέντων αποθεμάτων,

β) την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους:

βα) χιλίων (1.000) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης αποθεμάτων αξίας έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ,
ββ) χιλίων (1.000) έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης αποθεμάτων αξίας από δέκα χιλιάδες και ένα (10.001) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ,
βγ) εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης αποθεμάτων αξίας μεγαλύτερης από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

Σε όποιον παρεμποδίζει ή παρακωλύει τον έλεγχο με οποιονδήποτε τρόπο ή αποκρύπτει, παραποιεί ή δεν προσκομίζει τα στοιχεία που ζητούνται από τις αρμόδιες αρχές ή γενικά παρεμποδίζει με οποιοδήποτε τρόπο την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων των αρμόδιων οργάνων επιβάλλεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοικητικό πρόστιμο έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, με την επιφύλαξη της επιβολής ποινικών κυρώσεων από τα αρμόδια δικαστήρια.

Διάθεση κατασχεμένων αποθεμάτων

Τα αποθέματα που κατάσχονται στο πλαίσιο της επιβολής διοικητικής κύρωσης μπορούν να διατίθενται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη θεραπεία άμεσης κοινωνικής ανάγκης ή την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού ή τη διενέργεια δράσεων φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

Τυχόν έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης των κατασχεμένων ειδών βαρύνουν τον πάροχο των υπηρεσιών κοινωφελούς χαρακτήρα ή όποιον διενεργεί τη δράση φιλανθρωπικού χαρακτήρα ή όποιον ωφελείται από αυτήν.

Σχετική απόφαση:
Υ.Α. 100318/18.10.2022 (Β΄ 5437) Δήλωση αποθεμάτων στερεών καυσίμων που προορίζονται για τη θέρμανση χώρων.

 ΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα

Tags: , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: