Ο Λάζαρος Απατσίδης δεν είναι πλέον μαζί μας

Δυστυχώς είχαμε μια άλλη απώλεια στο δασικό κόσμο. Ο αγαπητός σε όλους μας Λάζαρος Απατσίδης δεν είναι πλέον μαζί μας. Σήμερα έγινε η κηδεία του στην Καλαμάτα και το πληροφορηθήκαμε κι εμείς εκ των υστέρων. Κρίμα που δεν καταφέραμε να τον τιμήσουμε έστω και αυτή την ύστατη στιγμή και έφυγε τόσο ταπεινά, όσο βέβαια και ο ίδιος ήταν στη ζωή ως επιστήμονας και πρωτίστως ως άνθρωπος. Προσωπικά από την κοινή μας συμβίωση και πορεία στο Ινστιτούτο συγκρατώ τη φιλοτιμία του, την αγνότητά του, την ανιδιοτέλεια τη διάθεσή του να εξυπηρετεί και να μας διαφωτίζει σε πλείστα επιστημονικά θέματα χωρίς κανένα προσωπικό όφελος. Ποτέ δεν ακούστηκε αρνητικό σχόλιο από τους συναδέλφους και ο ίδιος εξέφραζε την αγάπη του για μας παντοιοτρόπως, πάντα με το χαμόγελο και την ακούραστη προσφορά του. Το Ινστιτούτο μας θρηνεί την απώλεια και θλίβεται περισσότερο για την απουσία στις τελευταίες του στιγμές. Παρά την απουσία μας στην ταπεινή κηδεία του, ευχόμαστε ολόψυχα συλλυπητήρια στην οικογένειά του και ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.

Γιώργος Καρέτσος

 

Λίγα λόγια για τον ίδιο

Γεννήθηκε στο Κάτω Θεοδωράκι Κιλκίς το 1934.

Εκπαίδευση – Σπουδές

Με υποτροφία του ΙΚΥ σπούδασε Δασολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και πήρε το πτυχίο του το 1965 με βαθμό «Λίαν Καλώς 8».

Κατά τη διάρκεια 1965-1974 και το έτος 1991 έχει παρακολουθήσει μια σειρά από σεμινάρια και προγράμματα επιμορφώσεως σε θέματα δασικών εφαρμογών, διαχείρισης δασών, εδαφολογίας, οικολογίας, τεχνικής της εκπαίδευσης, επιχειρησιακών ερευνών, χρονικού προγραμματισμού κατασκευών, γραμμικού προγραμματισμού, και «Σχεδιασμού-προγραμματισμού-προϋπολογισμού»- προγραματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και στατιστικής. Την περίοδο 1974 -1976 ως υπότροφος του ΙΚΥ (ύστερα από εξετάσεις) εκπόνησε διδακτορική διατριβή και το 1977 αναγορεύτηκε διδάκτορας Δασολογίας του ΑΠΘ με βαθμό «Άριστα».

Υπηρεσιακές Δραστηριότητες – Απασχόληση

Κατά την περίοδο 1965 –1971 υπηρέτησε στο Δασαρχείο Καρπενησίου και λόγω έλλειψης Προσωπικού και ιδιαιτεροτήτων του Δασαρχείου ασχολήθηκε με όλα τα αντικείμενα της επιστήμης του και όλα τα θέματα που ρυθμίζει η Δασική Νομοθεσία και συμμετείχε στη Διοίκηση του Δασαρχείου ως αναπληρωτής Δασάρχης και Προϊστάμενος του Τεχνικού Γραφείου.

Ένα διάστημα ολίγων μηνών ασχολήθηκε με θέματα δασοτεχνικών έργων και προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων στο Δασαρχείο Αθηνών και συμμετείχε στη διοίκησή του ως Προϊστάμενος του Δασικού Γραφείου.

Την περίοδο 1971 – 1974 υπηρέτησε σε διάφορες μονάδες των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας και Εθνικής Οικονομίας και ασχολήθηκε με θέματα εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, οργάνωσης, απογραφής δασών, διαχείρισης δασών και εκπαίδευσης δασολόγων.

Από το 1979 έως και το 1999 υπηρέτησε στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Αθηνών, το οποίο μετονομάστηκε σε Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων, ως ερευνητής και μια περίοδο Προϊστάμενος του Τομέα Δασικής Διαχειριστικής και Δασικής Οικονομικής. Από το 2000 ίσαμε σήμερα είναι συνταξιούχος με τη βαθμίδα Ερευνητή Α’.

Χρησιμοποιήθηκε ως εξεταστής στην πρόσληψη Αγρονόμων και ως πραγματογνώμονας από το Δικαστήριο σε θέματα ερμηνείας αεροφωτογραφιών.

Την περίοδο 1991 – 1992 χρημάτισε Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού των Εσωτερικών σε θέματα ανάπτυξης πρασίνου, χωματερών, μηχανοργάνωσης Νομαρχιών και Δήμων.

Έγραψε πάνω από ογδόντα ερευνητικές και άλλες εργασίες σε μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων. Αυτές δημοσιεύθηκαν σε δασικά, γεωτεχνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά διεθνών και εγχώριων συνεδρίων και ημερίδων και στην Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ.

Στηριζόμενος στην ερευνητική υποδομή που δημιούργησε αυτός και οι συνεργάτες του, μαζί με τον συνεργάτη του Χαρίτωνα Σηφάκη μαθηματικού, κατάρτισαν Ηλεκτρονική Εφαρμογή (Η/Ε) με την ονομασία APSI για τον υπολογισμό των στατικών και δυναμικών στοιχείων δασοσυστάδων των δασοπονικών ειδών Οξιάς, Δρυός, Ελάτης, Ερυθρελάτης, δασικής, μαύρης, τραχείας και χαλεπίου Πεύκης και Κυπαρισσιού.

Έκρινε και αξιολόγησε σημαντικό αριθμό ερευνητικών και επιστημονικών εργασιών για δημοσίευσή τους σε επιστημονικά περιοδικά και ως αυτοτελείς εκδόσεις από το Ίδρυμα Δασικών Ερευνών, το Υπουργείο Γεωργίας και το ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤΕΕ). Επίσης έκρινε ερευνητικά προγράμματα που είχαν σταλεί από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και το Υπουργείο Γεωργίας.

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες – Συνεργασίες

Δίδαξε στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤΕΕ για Δασολόγους σε θέματα Δασοκομίας – Διαχείρισης των κυριότερων δασοπονικών ειδών και σε Προγράμματα Επιμόρφωσης Δασολόγων, Γεωπόνων, Κτηνιάτρων, Δασκάλων και Τεχνολόγων Δασοπονίας σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από τον Κανονισμό Αλληλογραφίας Δημόσιων Υπηρεσιών έως και Η/Ε APSI.

Εκπαίδευσε τα Συνεργία Απογραφής Δασών συγκροτούμενα από Δασολόγους και Τεχνολόγους Δασοπονίας στη λήψη υπαίθριων στοιχείων.

Εκπαίδευσε και συμμετείχε στην εποπτεία της πρακτικής άσκησης των φοιτητών και σπουδαστών Δασολογίας του ΑΠΘ και των ΤΕΙ δασοπονίας.

Κλήθηκε ως ειδικός επιστήμονας και έδωσε διάλεξη σε εκπαιδευτικό Σεμινάριο του Τμήματος Δασοπονίας του Παραρτήματος ΤΕΙ Δράμας με θέμα «Εξισώσεις- Ογκομετρικοί και Προσαυξητικοί Πίνακες για την εκτίμηση των Στατικών και Δυναμικών στοιχείων δασών της Οξιάς μας».

Το 2000 – 2001 μεταβαίνοντας στις 13 Περιφέρειες της χώρας, ενημέρωσε και εκπαίδευσε δασολόγους Δασαρχείων και άλλων δασικών περιφερειακών Υπηρεσιών στη χρήση της Η/Ε APSI.

Συμμετείχε στην πληροφόρηση και ξενάγηση ξένων επιστημόνων και ερευνητών.  Συνεργάστηκε στο πλαίσιο της Απογραφής Δασών με Έλληνες και ξένους εμπειρογνώμονες σε θέματα δασοκομίας, διαχείρισης και βιομετρίας. Παρείχε, ύστερα από επιτόπιες μεταβάσεις, κατευθύνσεις και οδηγίες πάνω σε δασοκομικά και διαχειριστικά θέματα και προβλήματα πολλών Δασαρχείων και πολλών μελετητών δασοπονικών έργων, τους οποίους εκπαίδευε στην εγκατάσταση δοκιμαστικών επιφανειών, λήψη υπαίθριων στοιχείων και στη χρήση της Η/Ε APSI.

Για μια μεγάλη σειρά ετών ενημέρωνε σε θέματα της Ελληνικής Δασοπονίας και ξεναγούσε μαθητές Δημοτικών σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων των Αθηνών και των γύρω Δήμων στην Έκθεση, το Μουσείο, τα Εργαστήρια και τους τομείς του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Αθηνών.

Στο πλαίσιο διακρατικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, συνεργάστηκε για την κατάρτιση στατικού και δυναμικού προτύπου για την τραχεία Πεύκη της Κύπρου. Με τον κύπριο ομόλογό του σχεδίασε όλες τις δραστηριότητες και εκπαίδευσε τα συνεργεία στη λήψη υπαίθριων στοιχείων και συνέταξαν αντίστοιχη εργασία και στηριζόμενοι σ’ αυτή κατήρτισαν ανάλογη με την APSI ηλεκτρονική εφαρμογή. Οι εργασίες αυτές υποβλήθηκαν στα Υπουργεία Γεωργίας των δύο χωρών.

Άλλες Δραστηριότητες

Ήταν μέλος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, μέλος του Συλλόγου Διδακτόρων Δημοσίων Υπαλλήλων και από το 1973 μέχρι και το 1989 μέλος του Δ.Σ. και μια περίοδο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσιών Υπαλλήλων. Την περίοδο 1988 – 1989 ήταν μέλος του Β΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Γεωργίας ως εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Αναγνώριση του Έργου του

Για τα πρότυπα (συστήματα) εκτίμησης των στατικών και δυναμικών στοιχείων δασοσυστάδων για τα κύρια δασοπονικά είδη της χώρας μας, στα οποία στηρίχθηκε η κατασκευή της Η/Ε APSI, ο Dr Paul Schmid – Haas, Μαθηματικός, Στατιστικολόγος στο Ελβετικό Δασικό Ινστιτούτο του Birmensdorf και Εμπειρογνώμονας του FAO, σε ένα εδάφιο επιστολής του προς επιτροπή καθηγητών της Δασολογικής Σχολής του ΑΠΘ έγραψε: «Παρόλο που εγώ και η ομάδα μου δουλεύουμε το πρόβλημα αυτό 20 χρόνια στην Ελβετία, δεν κατάφερα να κάνω ένα τέτοιο απλό σύστημα που να καταστήσει τις απογραφές πιο αποτελεσματικές όπως το σύστημα Απατσίδη. Καμία άλλη χώρα δεν έχει καλύτερο σύστημα».  Προσεκλήθη από πολλά Δασαρχεία να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει τους δασολόγους τους που απασχολούνταν με εκπόνηση δασοπονικών μελετών στα στατικά και δυναμικά συστήματα (πρότυπα) και στη χρήση της Η/Ε APSI.

Η Κεντρική Δασική Υπηρεσία της χώρας μας, αναγνωρίζοντας το έργο του και καταβάλλοντας τα οδοιπορικά έξοδα και τις ημερήσιες αποζημιώσεις, τον έστειλε στις 13 περιφέρειες της χώρας μας το 2000 – 2001 και ενημέρωσε και εκπαίδευσε, όπως προαναφέρθηκε, δασολόγους περιφερειακών δασικών μονάδων στη χρήση της Η/Ε APSI.

Η Δασολογική Εταιρεία αναγνωρίζοντας την προσφορά του στη δασική πράξη και έρευνα, στα πλαίσια του 18ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου που έγινε 8-11 Οκτωβρίου 2017 στην Έδεσσα, τον τίμησε με απονομή πλακέτας.

 


 ΚατηγορίεςΔασική Έρευνα

Tags: , ,

1 reply

  1. Καλό παράδεισο μεγάλε μας συνάδελφε και υπέροχε συνεργάτη μας στο καλό.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: