Νέα τροποποίηση στην υπουργική απόφαση για τα ορειβατικά – πεζοπορικά μονοπάτια

Σε νέα τροποποίηση της υπ’ αρ. 151344/165/2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών», προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Ειδικότερα, η νέα απόφαση προβλέπει ότι στους δικαιούχους για την κατασκευή και συντήρηση ορειβατικών- πεζοπορικών μονοπατιών σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις, που ανήκουν κατά κυριότητα στο δημόσιο, προστίθενται και τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 590/1977.

Τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα, όπως και οι Ο.Τ.Α., εκτελούν το έργο της κατασκευής και συντήρησης των ορειβατικών μονοπατιών με προγραμματική σύμβαση κατά τα οριζόμενα στην παρ. 13 του άρθρου 57 του ν. 2218/1994 (Α’ 90) και στο άρθρο 12 του ν. 3513/2006 (Α’ 265) αντίστοιχα.

Αναλυτικά το κείμενο της υ.α. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/118445/7060/11.11.2022 (Β΄ 6027):

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 151344/165/2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών» (Β’ 206).

Άρθρο ΜΟΝΟ

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 151344/165/30-01-2017 (Β’ 206) υπουργική απόφαση, η οποία τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 154551/1839/13-07-2017 (Β’ 2562), 169774/2784/10-05-2018 (Β’ 2004) και 121389/6505/17-12-2021 (Β’ 6295) υπουργικές αποφάσεις, ως ακολούθως:

Η παρ. 1 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Δικαιούχοι για την κατασκευή ή/και συντήρηση μονοπατιών:

α) Τα ορειβατικά – πεζοπορικά μονοπάτια που διασχίζουν δάση, δασικές εκτάσεις και εκτάσεις των παρ. 5α και 5β του άρθρου 3 του ν. 998/1979, αποτελούν δασοτεχνικά έργα του άρθρου 16 του ν. 998/1979 και δύναται να εκτελούνται από τη δασική υπηρεσία κατόπιν έγκρισης σχετικής μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 998/1979 και των π.δ. 437/1981 και 146/1988. Η κατασκευή και η συντήρηση τους σε δάση, δασικές εκτάσεις και εκτάσεις των παρ. 5α και 5β του άρθρου 3 του ν. 998/1979, που ανήκουν κατά κυριότητα στο δημόσιο, δύναται να πραγματοποιείται και από τους δικαιούχους, όπως αυτοί ορίζονται στην περ β’ του παρόντος.

β) Εκτός από τη δασική υπηρεσία, δικαιούχοι για την κατασκευή και συντήρηση ορειβατικών- πεζοπορικών μονοπατιών δύναται να είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού, οι Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του ΟΦΥΠΕΚΑ καθώς και τα σωματεία ορειβατών, πεζοπόρων και αναρριχητών, φιλοπεριβαλλοντικοί, κυνηγετικοί και ποδηλατικοί σύλλογοι ή/και σωματεία, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας – Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.), οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ),οι Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (Α.Μ.Κ.Ε.) που εντάσσονται στους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, τα νομικά πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 590/1977 και η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού μετά από έγκριση δασικής μελέτης που ακολουθεί το διάγραμμα ύλης του Παραρτήματος Ι της παρούσας.

γ) Οι Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 590/1977 εκτελούν το έργο της κατασκευής και συντήρησης των ορειβατικών μονοπατιών με προγραμματική σύμβαση κατά τα οριζόμενα στην παρ. 13 του άρθρου 57 του ν. 2218/1994 (Α’ 90) και στο άρθρο 12 του ν. 3513/2006 (Α’ 265) αντίστοιχα, ενώ οι υπόλοιποι φορείς κατόπιν αιτήματος τους προς την οικεία δασική αρχή και σχετικής έγκρισης επέμβασης μετά από έγκριση δασικής μελέτης που ακολουθεί το διάγραμμα ύλης του Παραρτήματος Ι της παρούσας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 άρθρου 56 του ν. 998/1979. Εξαίρεση αποτελούν τα έργα απλής συντήρησης, όπως περιγράφονται στην παρ. 4β του άρθρου 11, της παρούσης.»

Η παρούσα αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά αρχεία:
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/118445/7060/11.11.2022 (Β΄ 6027) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 151344/165/2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών» (Β’ 206).
Υ.Α. 121389/6505/17.12.2021 (Β’ 6295) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 151344/165/2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών» (Β΄ 206).
Υ.Α. 151344/165/18.01.2017 (ΦΕΚ Β´ 206/30.01.2017) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών.
Y.A. 154551/1839/13.7.2017 (Β´ 2562)Τροποποίηση της αριθ. 151344/165/18-1-2017 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 206 Β΄) με τίτλο «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών».
Υ.Α. 169774/2784/10.05.2018 (Β´ 2004) Τροποποίηση της αριθμ. 151344/165/18-1-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 206/Β΄/30-01-2017) με τίτλο «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 154551/1839/13-07-2017 (ΦΕΚ 2562/Β΄/25-07-2017).

Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Υπηρεσιακά Εγχειρίδια που εκδόθηκαν το έτος 2022.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣΚατηγορίεςΔασικές Μελέτες, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: