Επιτροπή για το χαρακτηρισμό αιωνόβιων – υπεραιωνόβιων δέντρων ως μνημείων της φύσης

Στη σύσταση και συγκρότηση επιτροπής για τον καθορισμό των εξειδικευμένων κριτηρίων βάσει των οποίων δύνανται να χαρακτηριστούν αιωνόβια – υπεραιωνόβια δέντρα ως μνημεία της φύσης προχώρησαν με κοινή απόφασή τους ο Γενικός Γραμματέας Δασών και ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων.

Η Επιτροπή αποτελείται από:

  1. Δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) με τους αναπληρωτές τους, ένας (1) εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος της επιτροπής,
  2. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), με τον αναπληρωτή του.

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, υπάλληλος της Δ/νσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ.

Έργο της επιτροπής είναι ο καθορισμός εξειδικευμένων κριτηρίων και η εξέταση αιτημάτων από δημόσιους φορείς και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για τον χαρακτηρισμό αιωνόβιων – υπεραιωνόβιων δέντρων ως μνημείων της φύσης και η εισήγηση προς το αρμόδιο όργανο του ΥΠΕΝ για την έκδοση σχετικής απόφασης.

Η επιτροπή είναι μη αμειβόμενη και συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, στην έδρα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ ή όπου αλλού συμφωνηθεί από τα μέλη της.

Η θητεία των μελών είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί με όμοια απόφαση.

Σχετική απόφαση

 ΚατηγορίεςΧλωρίδα

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: