ΣτΕ 86/2023 – Παραχώρηση εκμετάλλευσης δημοσίων δασών σε ΔΑΣΕ

Με την πρόσφατη απόφασή του με αριθμό 86/2023 το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε νόμιμη την απόφαση παραχώρησης της εκμετάλλευσης δημοσίων δασών στους Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας (ΔΑΣΕ) Π.Ε. Καστοριάς.

Συγκεκριμένα, έγινε δεκτό ότι η προσβαλλόμενη πράξη παραχώρησης είναι νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη, καθότι η Διοίκηση, στο πλαίσιο της σχετικής ευρείας διακριτικής της ευχέρειας, κατέληξε στην παραχώρηση της εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών στους ΔΑΣΕ Π.Ε.. Καστοριάς, μετά από ειδική και λεπτομερή συνεκτίμηση και αξιολόγηση όλων των νομίμων στοιχείων.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας ως ακυρωτικό δικαστήριο, που ως εκ τούτου έχει δικαιοδοσία να ελέγξει την προσβαλλόμενη πράξη μόνον από άποψη νομιμότητας και όχι και από άποψη ουσίας, δέχεται με την απόφασή του αυτή ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση τηρήθηκαν οι σχετικές διατάξεις του νδ/τος 86/1969 (Δασικός Κώδικας) και του πδ/τος 126/1986, αφού διαπιστώθηκε ότι ελήφθησαν υπόψη και συνεκτιμήθηκαν οι πίνακες με τα στοιχεία της δυναμικότητας και των διαθέσιμων μηχανικών μέσων (μηχανημάτων, εργαλείων, οχημάτων) και ζώων κάθε ΔΑΣΕ, σε συνδυασμό με τις συστάδες που ζήτησε προς παραχώρηση κάθε ΔΑΣΕ και τις υποχρεώσεις (υπόλοιπα λήμματος) από παραχωρήσεις δασών προηγούμενου έτους.

Η περαιτέρω ωστόσο αμφισβήτηση της ορθότητας της ουσιαστικής κρίσης της διοίκησης, όπως εκφράστηκε στην προσβαλλόμενη απόφαση παραχώρησης, εκφεύγει των ορίων του ακυρωτικού ελέγχου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για τούτο, το δικαστήριο απέρριψε ως αβάσιμους τους σχετικούς ισχυρισμούς που αφορούσαν την εξέταση τυχόν παράβασης των διατάξεων του άρθρου 136Α παρ. 2 του νδ/τος 86/1969 και των αρχών της χρηστής διοίκησης και της ισότητας, για τον λόγο ότι κριτήριο για την κατανομή των παραχωρηθέντων συστάδων υπήρξε αποκλειστικά η δύναμη των δασεργατών, δηλαδή τα ενεργά μέλη κάθε ΔΑΣΕ.

Ομοίως απερρίφθη ο λόγος περί καταχρήσεως εξουσίας καθώς έγινε δεκτό ότι από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν αποδείχθηκε η πραγματική βάση του προβαλλόμενου ισχυρισμού, ότι η προσβαλλόμενη πράξη είχε ως κίνητρο την εξυπηρέτηση παράνομου ιδιωτικού συμφέροντος.

 


 ΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Δασική Υπηρεσία, Υλοτομίες

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: