Το μήνυμα της Δ/νσης Δασών Χανίων για την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας

21 Μαρτίου 2023

Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας

Η 21η Μαρτίου έχει καθιερωθεί να μνημονεύεται σε ένα περιβαλλοντικό και φυσικό δίπολο, ως Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας και ως πρώτη ημέρα της Άνοιξης. Ένα δίπολο που συνδέει την ελπίδα του ανθρώπου για ένα καλύτερο μέλλον του πλανήτη μας με τον ρόλο του δάσους στο μέλλον αυτό μέσω της ελπίδας αναγέννησης που φέρνει η Άνοιξη στον άνθρωπο και τη φύση. Άρρηκτα είναι συνδεδεμένη η ευρωστία και ανάπτυξη των δασών με την καθημερινή ζωή και την υγεία του ανθρώπου, όπως υπενθυμίζει ο ΟΗΕ και για το έτος 2023 αφιερώνοντας τη σημερινή ημέρα στη σχέση «Δάση και Υγεία», αναφέροντας ότι κάθε φορά που πίνουμε ένα ποτήρι νερό, γράφουμε σε ένα τετράδιο, λαμβάνουμε κάποιο φάρμακο ή χτίζουμε ένα σπίτι κάνουμε μια σύνδεση με τον δασικό μας πλούτο, ακόμα και όταν δεν το συνειδητοποιούμε.

Όλο και πιο συχνά όμως τελευταία, λιγότερο από ημέρα γιορτής, είναι μια ημέρα περισυλλογής, και ευαισθητοποίησης πολιτών, κυβερνήσεων και λοιπών φορέων για τη θέση και το ρόλο των δασικών οικοσυστημάτων στο μέλλον του ανθρώπου και του πλανήτη μας. Τα δάση, αποτελούν θεμελιώδη συνιστώσα στην αντιμετώπιση ποικίλων περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως φαινόμενα λειψυδρίας, μεγαπυρκαγιών, ρύθμισης μικρο-κλίματος κ.ά.. Είναι ένας φυσικός πόρος ανεκτίμητος, πλούτος τον οποίο οφείλουμε να διαφυλάξουμε και να επαυξήσουμε για τις επερχόμενες γενεές, με εμπεριστατωμένες δράσεις και έργα αειφορικής διαχείρισης και προστασίας.

Σημαντικό στήριγμα στο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν τα δασικά οικοσυστήματα είναι η πλούσια βιοποικιλότητα που εμφανίζουν αυτά, με την Ελλάδα να βρίσκεται υψηλά στις θέσεις ως μια από τις πλουσιότερες σε βιολογική ποικιλότητα χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στον κόσμο. Γνώρισμα της βιοποικιλότητας της Ελλάδας είναι ο υψηλός ενδημισμός στις περισσότερες ζωικές και φυτικές ομάδες, χαρακτηριστικό που συναντάται έντονα και στη βιοποικιλότητα των δασικών οικοσυστημάτων της ΠΕ Χανίων.

Χαρακτηριστικά, στην Π.Ε. Χανίων εντοπίζεται το 74% περίπου, εκ των σημαντικών ειδών χλωρίδας της Κρήτης και το 71% των ενδημικών φυτών της Ελλάδας. Επιπρόσθετα, έχουν εντοπιστεί 51 στενότοπα ενδημικά φυτά και 9 των οποίων φιλοξενούνται εδώ οι μοναδικοί Ευρωπαϊκοί πληθυσμοί αυτών. Εμφανίζονται, επίσης, υψηλές συγκεντρώσεις πληθυσμών ειδών σε όλες τις κατηγορίες των σημαντικών ειδών χλωρίδας, όπως τα προστατευόμενα του Π.Δ. 67/81 (75% των ειδών), τα είδη που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση της Βέρνης (87% ειδών), τα είδη της Οδηγίας Οικοτόπων 92/43 (88% των ειδών που απαντώνται στην Κρήτη) και 70% των φυτικών ειδών που περιλαμβάνονται σε καταλόγους Σπάνιων ή Απειλούμενων φυτών και σε Εθνικούς Ερυθρούς Καταλόγους.

Ο χλωριδικός πλούτος της ΠΕ Χανίων εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες ανακαλύψεις, όπως, πχ, η πλέον πρόσφατη αναγνώριση δυο νέων ξυλωδών ειδών, της ενδημικής Ιτιάς των Χανίων (Salix kaptarae Cambria, C. Brullo & Brullo) μόλις το 2019, η οποία φύεται σε όχθες ποταμών και λιμνών, σε μη πλημμυρισμένες θέσεις, και του ενδημικού των Χανίων αρμυρικιού (Tamarix minoa J. L. Villar, Turland, Juan, Gaskin, M. A. Alonso & M. B. Crespo), το οποίο περιγράφηκε το 2015, και εντοπίζεται σε όχθες ποταμών κοντά στη θάλασσα, σε θέσεις εκτεθειμένες στο θαλασσινό νερό κατά τη διάρκεια καταιγίδων.

Η Δ/νση Δασών Χανίων, το προσωπικό και οι συνεργάτες της, δίνοντας διαρκώς το παρών σε έργα και δράσεις στο φυσικό, και ιδιαίτερα το δασικό περιβάλλον της περιοχής, αλλά και σε συνέργεια με όμορες περιοχές, προσεγγίζει τη διαχείριση των δασών της αειφορικά, καθόλη τη διάρκεια του έτους, αναγνωρίζοντας εμπράκτως το αξίωμα ότι η ποικιλομορφία, ως πυλώνας του πλούτου μας, είναι στολίδι και ευθύνη όλων μας.

Δ/νση Δασών Χανίων


 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: