Το μήνυμα της Ε.Ε.Δ.Π. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για την Παγκόσμια Ημέρα Δασών

(Πηγή της Καλυψώς στον Κίσσαβο)

Η 21η Μαρτίου «Διεθνής ημέρα Δασών» έχει ως σκοπό την αναγνώριση της πολυδιάστατης αξίας των δασών και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την προστασία τους.

Τα δάση είναι ένα φυσικό αγαθό, με πολύπλευρη σημασία και ανυπολόγιστη αξία για τη ζωή και τον άνθρωπο. Πρόκειται για έναν μοναδικό φυσικό πόρο που προσφέρει πολλαπλά οφέλη όχι μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά συμβάλλει στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη ενός τόπου, βελτιώνοντας παράλληλα, την ποιότητα ζωής ανθρώπων και κοινωνιών.

Η αποψίλωση των δασών αντιπροσωπεύει το 12% έως 20% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Η κλιματική αλλαγή, η απώλεια βιοποικιλότητας, η κρίση ανισότητας, η παγκόσμια κρίση υγείας αποτελούν κρίση έκτακτης ανάγκης με τα δάση να βρίσκονται στο επίκεντρο αυτών. Δεν γνωρίζει σύνορα η φύση και όσο εμείς άναρχα την κυριεύουμε τόσο αυτή βάναυσα θα μας εκδικείται.

Η διαχείριση των δασών μας και η δασοπροστασία πρέπει να μας απασχολήσει ως ζήτημα εθνικής προτεραιότητας επειδή είναι συνυφασμένη με την ίδια μας τη ζωή και την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής αλλά και επειδή όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας έχουμε δικαίωμα στην ποιότητα ζωής, στην υγεία και στα αγαθά που προσφέρουν τα δάση.

(Δάσος Μαύρης Πεύκης στον Κοκκινοπηλό Ολύμπου)

Το Δάσος αποτελεί πηγή ζωής αλλά και είναι ο αποδέκτης των εκδηλώσεων της ζωής

Όταν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τις λειτουργίες της φύσης ,τις αλληλεξαρτήσεις των συστατικών της ,τις ευαίσθητες ισορροπίες της, αυτές μπορεί να καταρρέουν με κάθε αλόγιστη δραστηριότητά μας.

Στη Θεσσαλία και στη Στερεά Ελλάδα τα Δάση και οι Δασικές Εκτάσεις αποτελούν το 65% περίπου επί του συνόλου της έκτασης.

Οι Δασικές Υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, με το λιγοστό προσωπικό που έχει απομείνει ολοκληρώσανε και συνεχίζουν να υλοποιούν έργα, όπως την ανάρτηση των δασικών χαρτών, διευθέτηση ορεινών χειμάρρων, βελτίωση βατότητας δασικών δρόμων, αναδασωτικές εργασίες σε καμένες εκτάσεις και εργασίες προστασίας της υγείας των φυτών, Αντιπλημμυρικά αντιδιαβρωτικά έργα (Διευθετήσεις χειμάρρων, φράγματα βάρους, κορμοφράγματα, κορμοδέματα, Προγράμματα Δασοπροστασίας και Αγροτικής ασφάλειας, Φυτουγειονομικό έλεγχο και Κανονισμό Ξυλείας, Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως Κανονισμοί Δάσωσης. Γνωμοδοτούν και εγκρίνουν για έργα ΑΠΕ και επιτρεπτές επεμβάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εκπονούν διαχειριστικές μελέτες για όλα τα δημόσια δάση αρμοδιότητάς των και διαχειρίζονται με τους κανόνες της αειφορίας τα δάση, ώστε αποκομίζοντας σήμερα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των, να μπορούν και οι μελλοντικές γενιές να τα χαρούν, ενώ με ευθύνη απέναντι στους πολίτες προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον και τις περιουσίες των.

Η εφαρμογή όμως μιας γενικότερης Δασοπροστασίας καθιστά επιτακτική την ανάγκη εκτός της διάθεσης των αναγκαίων πιστώσεων για μελέτη και εκτέλεση έργων και την υλοποίηση των δασικών-περιβαλλοντικών προγραμμάτων και την ενίσχυση των Δασικών Υπηρεσιών με ανθρώπινο δυναμικό.

Κλείνουμε με την ευχή όλων των δασικών υπαλλήλων Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για γρήγορη ανασύσταση των δασών μας και καλύτερη ποιότητα ζωής μέσα από την υγεία και τα αγαθά που μας προσφέρουν τα δάση.

Επιθεώρησης Εφαρμογής
Δασικής Πολιτικής
Θεσσαλίας – Στερεάς ΕλλάδαςΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: