Απαγόρευση εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων (Απρίλιος-Ιούνιος)

Σύμφωνα με τη ρυθμιστική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το κυνήγι, κατά το χρονικό διάστημα της αναπαραγωγικής περιόδου από Απρίλιο έως και τον Ιούνιο δεν επιτρέπεται η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων, για λόγους που σχετίζονται με την όχληση της θηραματοπανίδας την περίοδο αυτή.

Για την εφαρμογή της ανωτέρω απαγόρευσης, απαιτείται η έκδοση Δασικής Αστυνομικής Διάταξης (Δ.Α.Δ.) από την οικεία Δασική Αρχή, στην οποία θα ορίζονται:
– Οι Ζώνες Εκγύμνασης Σκύλων (Ζ.Ε.Σ) στις οποίες αφορά η απαγόρευση.
– Η διάρκεια ισχύος της τοπικής απαγόρευσης των εκγυμνάσεων κυνηγετικών σκύλων στις ανωτέρω Ζ.Ε.Σ, εντός του προαναφερόμενου τριμήνου (Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου).
– Οι τυχόν επιβαλλόμενοι κατά περίπτωση, περιορισμοί στους όρους διεξαγωγής των εκγυμνάσεων ή οι λοιποί περιορισμοί στις περιπτώσεις των Ζ.Ε.Σ που εξαιρούνται της απαγόρευσης.

Η υπουργική απόφαση αναφέρει ότι η απαγόρευση που επιβάλλεται με την εκδιδόμενη Δ.Α.Δ δεν θα αφορά στο σύνολο των Ζ.Ε.Σ στην περιοχή αρμοδιότητας κάθε δασικής αρχής.

Διάταξη του πρόσφατου νόμου 5037/2023 προβλέπει, μεταξύ άλλων, την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους από εκατό (100) έως διακόσια (200) ευρώ σε βάρος όσων παραβιάζουν της περί θήρας αστυνομικές διατάξεις (Δ.Α.Δ.).

 

Τα διοικητικά πρόστιμα για τις παραβάσεις θήρας

Σημαντικές αλλαγές στο τρόπο που αντιμετωπίζονται οι παραβάσεις περί θήρας επέρχονται με το άρθρο 205 του ν. 5037/2023 (Α΄ 78). Ειδικότερα, με τον νέο νόμο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου κατά όσων παραβιάζουν τις διατάξεις περί θήρας.ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: