ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Δασικές υπηρεσίες υποστελεχωμένες και χωρίς πόρους με επιλογή της κυβέρνησης»

Στη Βουλή φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περιφερειακές δασικές υπηρεσίες.

Η Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (ΑΚΕ) προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας που υπογράφουν 47 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει τα εξής:

Θέμα: «Δασικές υπηρεσίες υποστελεχωμένες και χωρίς πόρους με επιλογή της κυβέρνησης»

Σχεδόν ένα χρόνο μετά από την μεταφορά των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα διοικητικά – λειτουργικά προβλήματα παραμένουν και επιδεινώνονται. Εκτός από την αυξανόμενη υποστελέχωση (ειδικά μετά την 01-01-2023 όπου ένα μεγάλος αριθμός στελεχών συνταξιοδοτήθηκε και παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε βάλει στον προγραμματισμό με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση την πρόσληψη 550 υπαλλήλων), τα προβλήματα αφορούν στην έλλειψη χρηματοδότησης ή/και στην υπο-χρηματοδότηση για την κάλυψη των στοιχειωδών και ελάχιστων απαιτήσεων για την λειτουργία τους.

Τα ΚΥ οχήματα των Δασικών Υπηρεσιών παραμένουν καθηλωμένα και δεν μπορούν να κινηθούν γιατί δεν διατέθηκαν οι απαραίτητες πιστώσεις προκειμένου να συντηρηθούν και να επισκευασθούν και να περάσουν ΚΤΕΟ, ώστε να είναι ασφαλή για την μετακίνηση των Δασικών Υπαλλήλων.

Δεν έχουν διατεθεί πιστώσεις και δεν έχει ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια καυσίμων. Τυχόν επίκληση περί προμήθειας καυσίμων από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία (για τα πετρελαιοκίνητα ΚΥ οχήματα της Δασικής) ή τα πρατήρια της Αστυνομίας (για τα βενζινοκίνητα) δεν αποτελεί λύση, επειδή η προμήθεια καυσίμων από τις παραπάνω πηγές μπορεί να γίνεται μόνο για τις Δασικές Υπηρεσίες (και εφόσον διαθέτουν πετρελαιοκίνητα), οι οποίες έχουν ίδια έδρα με τις αντίστοιχες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, για τα δε βενζινοκίνητα ΚΥ, η προμήθεια από τα αντίστοιχα πρατήρια της Αστυνομίας μπορεί να γίνεται μόνο και εφόσον υπάρχουν αντίστοιχα στην έδρα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της απαράδεκτης αυτής κατάστασης είναι το γεγονός ότι υπάρχουν Υπηρεσίες, οι οποίες προκειμένου να προμηθευτούν καύσιμα, ειδικά σε βενζίνη (από πρατήρια Αστυνομίας), τα ΚΥ θα πρέπει να διασχίσουν ακόμη και απόσταση πενήντα (50) χιλιομέτρων (ανά κατεύθυνση).

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι, αυτοψίες και οι λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες που απαιτούνται για την ικανοποίηση των πολιτών ή των επενδυτών, αλλά και της ίδιας της υπηρεσίας, να μην μπορούν να πραγματοποιηθούν και να παρατηρείται καθυστέρηση.

Οι εκκρεμότητες για τις δασικές υπηρεσίες είναι πολλές καθώς ακόμη δεν έχουν διατεθεί πιστώσεις και δεν έχει ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας (με αποτέλεσμα σε πολλές των περιπτώσεων οι υπάλληλοι να αναγκάζονται να καθαρίζουν μόνοι τους χώρους εργασίας) και για την προμήθεια αναλωσίμων για τους Η/Υ (π.χ. μελάνια ) και γραφικής ύλης.

Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας (ΔΑΣΕ) που έχουν εκτελέσει εργασίες που απορρέουν από το ετήσιο πρόγραμμα εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών δεν έχουν πληρωθεί και το κυριότερο δεν έχουν εξοφληθεί οι ασφαλιστικές τους εισφορές (αφού αυτές τις πληρώνει το Ελληνικό Δημόσιο) με αποτέλεσμα τα μέλη τους και οι οικογένειες τους να είναι ανασφάλιστα (!)

Στον κατάλογο των εκκρεμοτήτων προστίθενται και οι μη εξοφληθείσες δαπάνες των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, οι οποίες ανατρέχουν έως και τρία (3) χρόνια πριν.

Δασικοί Υπάλληλοι τριών (3) Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, δεν έχουν πληρωθεί τις δαπάνες του προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2022, παρά τις διαβεβαιώσεις / δεσμεύσεις των υπευθύνων περί πλήρους καταβολής των δαπανών αυτών μέχρι τέλος του 2022!.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι στους Δασικούς Υπαλλήλους της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, δεν έχουν ακόμη καταβληθεί και οι δαπάνες (υπερωρίες και οδοιπορικά) του προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2021, αναγκάζοντάς τους να προσφύγουν δικαστικά προκειμένου να μη χαθούν, εν μέσω μάλιστα και αυτής της τεράστιας οικονομικής κρίσης.

Σε διοικητικό επίπεδο και ενώ οι Δασικοί Υπάλληλοι ιδιαίτερα αυτοί που έχουν τοποθετηθεί στα τμήματα Υποστηρικτικής Λειτουργίας έχουν μετατραπεί σε διοικητικούς – οικονομικούς υπαλλήλους έχουν και ως επιπλέον καθήκον την παροχή υποστήριξης σε επίπεδο θεμάτων πληροφορικής, χωρίς να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις!

Η δε αντιστοίχιση των κλάδων των υπηρετούντων υπαλλήλων με βάση τις διατάξεις του ΠΔ 85/2022, δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί3 και επομένως το ΥΠΕΝ είναι εκτός της διαδικασίας της κινητικότητας.

Επιπλέον, δεν υπήρξε πρόβλεψη για υποστήριξη των τμημάτων Υποστηρικτικής Λειτουργίας με διοικητικούς – οικονομικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους Πληροφορικής μέσω του πολυδιαφημισμένου προγράμματος της ΔΥΠΑ. Έτσι συνεχίζεται η απευθείας ανάθεση σε εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών στα εν λόγω τμήματα, με περιορισμένες δυνατότητες λόγω του δημοσίου λογιστικού αλλά με μεγάλες αμοιβές.

Και ενώ επικρατεί η απαράδεκτη αυτή κατάσταση, η ηγεσία του ΥΠΕΝ «καμαρώνει» για την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τα επονομαζόμενα ως ANTINERO, με διαγωνιστικές διαδικασίες μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας!

Ανατίθεται μέσω μιας ανώνυμης εταιρείας (η οποία αμείβεται με υπέρογκα ποσά – χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα δεδομένα για τον υπολογισμό αυτής), η εκτέλεση έργων και εργασιών εντός δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων παραγκωνίζοντας τις δασικές Υπηρεσίες, οι οποίες έχουν γνώση και είναι εξοικειωμένες με αυτές τις διαδικασίες. Υποχρεώνοντάς τες όμως να επιβλέψουν και να παραλάβουν τα έργα αυτά. Και αναρωτιέται κανείς πως; Πως θα μεταβούν στον τόπο εκτέλεσης των έργων οι οποίοι είναι μακριά από την έδρα, σε δύσβατα και ορεινά σημεία; Με τι οχήματα;

Πιστώσεις όμως δεν έχουν διατεθεί για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και Πράσινο Ταμείο για την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων για τις περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες.

Το ΥΠΕΝ και η κυβέρνηση της ΝΔ επιλέγουν να χρηματοδοτούν συνεχώς με υπέρογκα ποσά το ΤΑΙΠΕΔ ή άλλες εταιρείες παρά να διαθέσουν χρήματα για να στηρίξουν τις Υπηρεσίες και τους Υπαλλήλους τους, πιστοί στο δόγμα της αδιαφάνειας, της αναξιοκρατίας και των απευθείας αναθέσεων.

Επειδή, η ηγεσία του ΥΠΕΝ, με την ακολουθούμενη αυτή τακτική της απαξιώνει καθημερινά τους Δασικούς Υπαλλήλους και κατ’ επέκταση και τις Δασικές Υπηρεσίες,

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:

1. Πότε θα διατεθούν οι απαραίτητες πιστώσεις και θα ξεκινήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες (όπου απαιτείται) για:

 1. Τις επισκευές – συντήρηση των ΚΥ οχημάτων των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών
 2. την απαιτούμενη δαπάνη των ΚΤΕΟ
 3. την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας

2. Πότε θα ολοκληρωθεί η καταβολή των δαπανών (υπερωριών – εκτός έδρας) των δασικών υπαλλήλων των τριών (3) Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής έτους 2022 καθώς και αυτές που υπολείπονται (ανειλημμένες Δεκεμβρίου) των λοιπών Ε.Ε.Δ.Π., ώστε να μπορεί να ξεκινήσει το πρόγραμμα Δασοπροστασίας έτους 2023;

3. Ποιες είναι οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν ώστε να καταβληθούν στους δασικούς υπαλλήλους της Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες από το πρόγραμμα Δασοπροστασίας έτους 2021 προκειμένου να μην χαθούν και να μην υποβληθούν σε δικαστικά έξοδα.

4. Πότε θα αντιμετωπίσει την τεράστια υποστελέχωση των δασικών υπηρεσιών, πότε θα γίνουν προσλήψεις;

5. Πως προτίθεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της υποστήριξης σε θέματα πληροφορικής των περιφερειακών δασικών υπηρεσιών με δεδομένο ότι το αντικείμενο τους (κήρυξη εκτάσεων ως αναδασωτέων, άρση ή ανάκληση αποφάσεων αναδασωτέων, εγκρίσεις επέμβασης, γνωμοδοτήσεις επί ΜΠΕ) απαιτεί τον χειρισμό προγραμμάτων με ειδικό περιφερειακό εξοπλισμό (όπως το autocad) και την επίλυση ανακυπτόντων θεμάτων;

6. Πως θα αντιμετωπιστούν τα διοικητικά – οικονομικά θέματα με την ελλιπή στελέχωση των Τμημάτων Υποστηρικτικής Λειτουργίας;

7. Πόσες είναι οι πιστώσεις που θα διατεθούν για την εκτέλεση έργων μέσω του ΤΑΙΠΕΔ; Ποια θα είναι η αμοιβή του; Και ποια θα είναι η ακριβής διαγωνιστική διαδικασία; (διαγωνισμός, πρόσκληση κ.λ.π.); Ποια θα είναι τα ακριβή έργα που θα πραγματοποιηθούν;

8. Ποια είναι η αμοιβή της εταιρείας, η οποία έχει αναλάβει την υποστήριξη των τμημάτων διοικητικής υποστήριξης, με ποιο κριτήριο επιλέχθηκε και ποιο έργο έχει ασκήσει από την ημερομηνία ανάθεσης (συμπεριλαμβανομένου και του έτους 2022 έως και σήμερα);

Ζητάμε να κατατεθούν προς ενημέρωση της Βουλής και των πολιτών όλα τα έγγραφα σχετικά με:

 1. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τα επονομαζόμενα ως ANTINERO, με διαγωνιστικές διαδικασίες μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
 2. Την σύμβαση ανάθεσης της διοικητικής υποστήριξης των Δασικών Υπηρεσιών, τους όρους αυτής, την διαδικασία ανάθεσης, το αντικείμενο αυτής και την συμφωνηθείσα αμοιβή για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών

Οι ερωτώντες και αιτούντες ΒουλευτέςΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , ,

4 replies

 1. Όταν είχαν προσλάβει άτομα στα δασαρχεία όλης της χώρας το 2018, τους κράτησε 2 8μηνα, ήμουν κι’ εγώ ένας απ’ αυτούς, και τα οποία άτομα αυτά πρόσφεραν έργο, έβγαζαν δουλειά.
  ” ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΝΑ ΚΑΕΙ ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΑΤΟΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΤΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ?

 2. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και η ΝΔ να θυμηθούν τι υποστήριζαν, στεντορείως, στις 5 και 6 Μαΐου το 1998 στη Βουλή και τί (ΔΕΝ) έπραξαν και τί (ΔΕΝ) πράττουν για τη συνέπεια των λόγων τους. Κριτές τους ας είναι τα κατά περιόδους, έκτοτε, ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ…

 3. Το απύθμενο θράσσος και η απίστευτη υποκρισία!4,5 χρόνια κυβέρνησαν, δεν έκαναν απολύτως τίποτα και τώρα μας λένε ότι εξασφάλισαν χρηματοδότηση για πρόσληψη 550 υπαλλήλων!!Φοβεροί!!!

 4. Σχεδόν δύο (2) χρόνια, όχι έναν!

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: