Διευκρινήσεις σχετικά με ισχύουσες χρήσεις γης σε Δήμους με πρόσφατες αναθεωρήσεις ΓΠΣ

Με απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ν. Ταγαρά, παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με ισχύουσες χρήσεις γης σε Δήμους με πρόσφατες αναθεωρήσεις Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ).

Σύμφωνα με την απόφαση, «σαφείς κατευθύνσεις ή συγκεκριμένες δεσμεύσεις αναθεωρημένου ΓΠΣ, είναι δεσμευτικές. Τυχόν προϋφιστάμενες της εγκρίσεως του ΓΠΣ, ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις, που είχαν θεσπιστεί για συγκεκριμένες περιοχές ή πολεοδομικούς σκοπούς, εξακολουθούν να ισχύουν έως την εξειδίκευση του, εκτός εάν από τη διατύπωση και το όλο περιεχόμενο του ΓΠΣ συνάγεται ότι δεν είναι πλέον, μετά την έγκρισή του, ανεκτή η διατήρηση και η εφαρμογή τους.

»Ο καθορισμός των χρήσεων γης, εφόσον δεν χρειάζεται περαιτέρω εξειδίκευση είναι δεσμευτικός. Από τη δημοσίευση της εγκριτικής του ΓΠΣ υπουργικής απόφασης, επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις γης που αυτό προβλέπει. Οι χρήσεις γης που θα οριστούν από την πολεοδομική μελέτη ή την τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου δεν επιτρέπεται να αποκλίνουν εκείνων του ΓΠΣ και σε περίπτωση που το ΓΠΣ, σύμφωνα με τη διατύπωση και το όλο περιεχόμενό του, περιέχει για ορισμένους χώρους σαφείς κατευθύνσεις ή συγκεκριμένες δεσμεύσεις, οι οποίες δεν χρειάζονται εξειδίκευση, οι χώροι αυτοί απαγορεύεται ήδη από την έγκριση του ΓΠΣ να διατεθούν για άλλη χρήση.».

Σχετική απόφαση:
ΥΠΕΝ/ΔΣΜΠ/41524/701/13.04.2023 (ΑΔΑ: 6ΟΤ64653Π8-ΥΒΩ) «Διευκρινήσεις σχετικά με ισχύουσες χρήσεις γης σε Δήμους με πρόσφατες αναθεωρήσεις ΓΠΣ.»

 ΚατηγορίεςΔόμηση - Αυθαίρετα

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: