Νέες οδηγίες για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών

Με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας παρέχονται νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών και οδηγίες για την σύνταξη ειδικών σχεδίων από τους Δήμους και τις Περιφέρειες.

Στη νέες κατευθυντήριες οδηγίες της Γ.Γ.Π.Π., προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις που δομημένες περιοχές όπως οικισμοί, επεκτάσεις σχεδίων πόλεως, κ.λπ., συνορεύουν περιμετρικά με δάσος ή δασική έκταση και δεν υπάρχει εντός του δομημένου περιβάλλοντος συνέχεια σε καύσιμα δασικής προέλευσης, η λήψη της απόφασης αφορά την εφαρμογή του μέτρου της μερικής οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών.

Στις περιπτώσεις που δομημένες περιοχές όπως οικισμοί, επεκτάσεις σχεδίων πόλεως, κ.λπ., που κατά το παρελθόν έχουν αναπτυχθεί εντός δάσους ή δασικής έκτασης και τα κτίσματα που τις συγκροτούν έχουν μεγάλη εγγύτητα με καύσιμα δασικής προέλευσης, η λήψη της απόφασης ενδέχεται να αφορά την εφαρμογή του μέτρου της ολικής οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π.

Σχετικό αρχείο:
Εγκύκλιος Α1161/18.04.2023 (ΑΔΑ: 6ΡΜΙ46ΝΠΙΘ-738) Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών και οδηγίες για την σύνταξη ειδικών σχεδίων στα πλαίσια εφαρμογής του αρθ. 23 παρ. 4 του Ν. 4662/2020.

 ΚατηγορίεςΠυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: