«ΙΟΛΑΟΣ 2»: Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών

Εκδόθηκε από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ 2».

Η έκδοση αυτή κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ενσωματωθούν όλες οι νεότερες θεσμικού χαρακτήρα αλλαγές που έχουν επέλθει κυρίως σε επίπεδο Κεντρικής Διοίκησης καθώς και οι νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη απομάκρυνση πολίτων λόγω δασικών πυρκαγιών.

Ο σκοπός του σχεδίου παραμένει ο ίδιος όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις του, δηλαδή η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο

  • για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών,
  • για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους, δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου, οι εμπλεκόμενοι φορείς καλούνται να προβούν σε μια σειρά από ενέργειες, οι οποίες και περιγράφονται αναλυτικά.  

Σχετικό αρχείο:
Α1309/28.04.2023 (ΑΔΑ: ΡΣΛΘ46ΝΠΙΘ-ΝΛ5) 5η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ 2», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη “Ξενοκράτης”.

 ΚατηγορίεςΠυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: