Συνδρομή της Δασικής Υπηρεσίας στον έλεγχο τήρησης μέτρων αντιπυρικής προστασίας

Με εγκύκλιο που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δασών, Κων/νος Αραβώσης, καλούνται όλες οι Δασικές Υπηρεσίες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε ότι αφορά τη διενέργεια ελέγχων, για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις αλλά και οικοπεδικούς χώρους.

Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

Θέμα: Συνδρομή της Δασικής Υπηρεσίας στον έλεγχο τήρησης μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών

Λαμβάνοντας υπόψη την έναρξη της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου και στο πλαίσιο της αποτελεσματικής συνεργασίας Δασικών και Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, υπενθυμίζουμε την (2) σχετική, [Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/48144/2643/13.05.2022 (ΑΔΑ: 6ΖΒ74653Π8-ΞΔΥ)], η οποία συνεχίζει να ισχύει και παρακαλούμε για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε ότι αφορά τη διενέργεια ελέγχων, για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις αλλά και οικοπεδικούς χώρους.

Επιπροσθέτως, σας γνωρίζουμε την έκδοση της (3) σχετικής [Υ.Α. 18851 οικ. Φ.700.20/07.04.2023 (Β΄ 2549)], για την πληρέστερη ενημέρωσή σας.

Τονίζεται ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να υπάρχει από την 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου έκαστου έτους, ιδιαίτερα δε σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς είναι 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού), αλλά και με μικρότερο δείκτη επικινδυνότητας στα κρίσιμα και ευαίσθητα, κατά την άποψή σας δασικά οικοσυστήματα.

Σχετικά αρχεία:
Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/54943/3249/18.05.2023 (ΑΔΑ: 68Τ74653Π8-ΗΗ1) Συνδρομή της Δασικής Υπηρεσίας στον έλεγχο τήρησης μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών.
Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/48144/2643/13.05.2022 (ΑΔΑ: 6ΖΒ74653Π8-ΞΔΥ) Συνδρομή της Δασικής Υπηρεσίας στον έλεγχο τήρησης μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους από τα αρμόδια Πυροσβεστικά Όργανα.
Υ.Α. 18851 οικ. Φ.700.20/07.04.2023 (Β΄ 2549) Έγκριση της υπ’ αρ. 20/2023 πυροσβεστικής διάταξης με θέμα: «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, καθώς και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα».
 


ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: