Άμεση διερεύνηση καταγγελιών – λειτουργία επιτροπών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ.Δ.Υ ενημερώθηκε από συναδέλφους που υπηρετούν στην Κρήτη, σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει μετά από το δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας το οποίο αναφέρεται κυρίως στη λειτουργία της Επιτροπής Δασολογίου της Δ.Δ Λασιθίου.  Σημειώνουμε ότι δεν τηρήθηκε η απαιτούμενη δημοσιογραφική δεοντολογία και δεν ζητήθηκε  η άποψη και της υπηρεσιακής πλευράς.

Στο δημοσίευμα, μεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά αόριστα στη λειτουργία των Επιτροπών  Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α), χωρίς ακόμα αυτές να έχουν συνεδριάσει και τις επιτροπές δασολογίου. Επισημαίνουμε ότι οι δύο επιτροπές έχουν διακριτό και διαφορετικό ρόλο και διαφορετική σύνθεση, κάτι το οποίο δεν διευκρινίζεται, αντίθετα συγχέεται από το συντάκτη  του δημοσιεύματος ή ενδεχομένως και τον αποστολέα της καταγγελίας.

Οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων αλλά και του Δασολογίου είναι ανεξάρτητα συλλογικά  όργανα της διοίκησης, η λειτουργία των οποίων διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του  κώδικα διοικητικής διαδικασίας (Αρθρα 13, 14 15 κλπ του ν. 2690/1999), τα οποία  αποφασίζουν σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας τους πλειοψηφικά ή ομόφωνα και στις  αποφάσεις τους καταγράφεται η μειοψηφούσα άποψη.

Δεδομένου ότι οι Επιτροπές Δασολογίου και οι ΕΠ.Ε.Α λειτουργούν με καθορισμένο, από το  νόμο, πλαίσιο, αλλά και ο κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης έχει τη δυνατότητα να προσφύγει  διοικητικά ή δικαστικά στην περίπτωση που διαφωνεί με την άποψη της επιτροπής, το διοικητικό συμβούλιο της Π.Ε.Δ.Δ.Υ θεωρεί απαράδεκτη τη διαδικασία αυτή της ανταλλαγής σε εξωδιοικητικό επίπεδο καταγγελιών που αφορούν στη λειτουργία συλλογικών οργάνων στα οποία συμμετέχουν συνάδελφοι, που με τον τρόπο που γίνεται καταλήγει να αποτελεί  «συναδελφικό κανιβαλισμό» και επιπλέον προκαλεί αρνητικό σχολιασμό σε βάρος της  λειτουργίας των Δασικών Υπηρεσιών. 

Επειδή δημοσιεύματα αυτού του περιεχομένου, τα οποία αναφέρονται γενικώς κατά  συναδέλφων που όμως συμμετέχουν σε συλλογικά όργανα, έχουν αντίκτυπο στην  επιστημονική και τεχνική αξιοπιστία ολόκληρου του κλάδου και γενικότερα της Δασικής Υπηρεσίας η Ένωσή μας εκφράζει τη στήριξη της στους συναδέλφους που συμμετέχουν στις  επιτροπές και ζητά από την υπηρεσιακή ηγεσία σε τοπικό ή κεντρικό επίπεδο, να εξετάσει  την υπόθεση σε όλα τα επίπεδα και να ξεκαθαρίσει το θέμα, ώστε να μη μείνει καμία σκιά  στη λειτουργία των Υπηρεσιών της Κρήτης.  

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μπόκαρης

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γιώργος Παπαρουσόπουλος

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , ,

Αρέσει σε %d bloggers: