Συνάντηση Προεδρείου Π.Ε.Δ.Δ.Υ με Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 31 Ιουλίου συνάντηση του Προεδρείου της ΠΕΔΔΥ με τον Υπουργό  Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη. Από πλευράς της ΠΕΔΔΥ συμμετείχαν ο  πρόεδρος του Δ.Σ, Νικ. Μπόκαρης, ο γενικός γραμματέας κ. Γεώργ. Παπαρουσόπουλος, η  αντιπρόεδρος κ. Ερ. Νιξαρλή και ο οργανωτικός γραμματέας του Σωματείου μας κ. Χρ. Καραπαναγιωτίδης.

Η συνάντηση ήταν ουσιαστική και δόθηκε ο χρόνος στο προεδρείο να αναπτύξει όλα τα σημαντικά  θέματα του κλάδου, όπως έχουν συζητηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ.Δ.Υ, τα οποία  είχαν γνωστοποιηθεί με επιστολές, υπομνήματα αλλά και εξωδίκως, στην προηγούμενη πολιτική  ηγεσία του Υπουργείου.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

Θέμα 1: Οργάνωση και λειτουργία Δασικών Υπηρεσιών 

 • Αναπτύχτηκαν τα προβλήματα που υπάρχουν με την οργάνωση και λειτουργία των δασικών  υπηρεσιών και υποστηρίχθηκε η πάγια θέση της Π.Ε.Δ.Δ.Υ για την κάθετη διάρθρωση και  υπαγωγή των Δασικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο που συνδέεται με το δημόσιο χαρακτήρα των  δασών στη Χώρα μας και την υποχρέωση της Πολιτείας σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του  Συντάγματος, να λαμβάνει το κράτος μέτρα για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού  περιβάλλοντος.
 • Συνδέσαμε τη λειτουργία των δασικών υπηρεσιών με τις απαραίτητες προσλήψεις  επιστημονικού και υλωρικού προσωπικού που πρέπει να γίνουν άμεσα.
 • Ζητήσαμε να εξαιρεθούν οι δασικές υπηρεσίες από τις χρονοβόρες διαδικασίες των  διαγωνισμών μέσω ΑΣΕΠ, όπως έγινε με άλλους νευραλγικούς τομείς του Δημοσίου. 
 • Τονίσαμε ότι η πρόταση μας αυτή δεν είχε εισακουστεί από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία  με αποτέλεσμα να μην έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα καμιά πρόσληψη ειδικού επιστήμονα  στον Τομέα.
 • Ζητήθηκε, στην περίπτωση κατάργησης της πανεπιστημιακής αστυνομίας, μέρος του  προσωπικού της να καλύψει ανάγκες των δασικών υπηρεσιών.
 • Ζητήθηκε να υπάρξει ειδικό πρόγραμμα κινητικότητας για τις δασικές Υπηρεσίες

ΘΕΜΑ 2: Δασοπροστασία (Πρόληψη και Καταστολή Δασικών Πυρκαγιών) 

 • Εκφράσαμε τον προβληματισμό μας για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Χώρα μετά  τις πρόσφατες πυρκαγιές.
 • Τοποθετηθήκαμε αναγνωρίζοντας τις πραγματικές δυσκολίες αντιμετώπισης των δασικών  πυρκαγιών και αναφερθήκαμε στο λανθασμένο επιχειρησιακό δόγμα που εφαρμόζεται και έχει (εκ του αποτελέσματος) αποτύχει.
 • Ζητήσαμε να μην αποτελούν τα δασικά οικοσυστήματα τελευταία προτεραιότητα στις επιχειρησιακές προτεραιότητες του Π.Σ και με τον τρόπο αυτό, να αφήνονται στην τύχη τους.
 • Τονίσαμε την ανάγκη να επανεξεταστεί ο ρόλος της δασικής υπηρεσίας στην πρόληψη (δηλαδή  στο αντικείμενο της) αλλά κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και ασφαλώς όχι με την  κατάσταση που επικρατεί σήμερα στις δασικές υπηρεσίες.
 • Επιμείναμε ιδιαίτερα στην ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών με προσωπικό και μέσα και  κάναμε ξεκάθαρο ότι αυτό το αίτημα, – οι προσλήψεις μονίμου προσωπικού – αποτελεί την  κυριότερη προϋπόθεση για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας.

ΘΕΜΑ 3: Σύνταξη Προεδρικού Διατάγματος για τη διοργάνωση των δασικών υπηρεσιών 

Ζητήσαμε την άμεση εκκίνηση της διαδικασίας για τη σύνταξη Προεδρικού Διατάγματος που θα  αφορά στη διοργάνωση των δασικών υπηρεσιών που έχουν υπαχθεί στο ΥΠΕΝ και θα τις συνδέει με  την Γενική Γραμματεία Δασών. Προτείναμε τη συμμετοχή της Π.Ε.Δ.Δ.Υ στη διαδικασία επεξεργασίας  του Π.Δ.

ΘΕΜΑ 4: Διοικητική και οικονομική υποστήριξη των δασικών υπηρεσιών.  

 • Θέσαμε το θέμα των καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην καταβολή των δεδουλευμένων  υπερωριών για την εκτέλεση των προγραμμάτων δασοπροστασίας προηγούμενων ετών αλλά και  των αμοιβών των ΕΠΕΑ (το οποίο όλο λύνεται αλλά παραμένει στάσιμο).
 • Ζητήσαμε την άμεση συμπλήρωση (με τροπολογία) της διάταξης του άρθρου 51 του νόμου  4915/2022 (Α΄ 63) με την οποία δημιουργήθηκαν τα τμήματα αυτά διοικητικής υποστήριξης ,  ώστε να συμπεριληφθούν οι κατηγορίες προσωπικού και ο απαραίτητος αριθμός θέσεων  υπαλλήλων ανά τμήμα που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία τους. 

ΘΕΜΑ 5: Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφαση για την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης  και ανθυγιεινής εργασίας στους δασικούς υπαλλήλους  

Αναλύθηκε διεξοδικά το θέμα, το οποίο είχε χειριστεί ο Υπουργός και υπό την προηγούμενη ιδιότητά  του και ζητήθηκε να γίνει παρέμβαση στο Υπουργείο Οικονομικών. Ο Υπουργός έκανε δεκτό το  αίτημα μας και επικοινώνησε για το θέμα αυτό με τον ομόλογό του, ώστε να τεθεί σε άμεση  προτεραιότητα η έκδοση της ΚΥΑ που θα αφορά όλους τους δασικούς υπαλλήλους.

ΘΕΜΑ 6: Θέματα διαχείρισης δασών  

Ζητήθηκαν διευκρινήσεις για τις δηλώσεις του Υπουργού στον ημερήσιο τύπο περί αλλαγής του τρόπου διαχείρισης των δασών. Έγινε εκτενής συζήτηση και του περιγράφθηκε η διαδικασία που ισχύει και εφαρμόζεται σήμερα, η οποία λαμβάνει υπόψη της όλες τις λειτουργίες του δάσους και όχι  μόνο την ξυλοπαραγωγή. Τονίσαμε ότι η διαχείριση των δασών γίνεται με βάση το πρόγραμμα ή το σχέδιο εκμετάλλευσης κάθε δάσους που συντάσσεται με ευθύνη της δασικής υπηρεσίας και  περιλαμβάνει την διαχειριστική έκθεση ή το διαχειριστικό σχέδιο ή τους εγκεκριμένους πίνακες  υλοτομίας που αποτελούν αντικείμενο της δασολογικής επιστήμης.

Ζητήσαμε να ενημερωνόμαστε για τις προθέσεις της Κυβέρνησης πάνω σε αυτό το θέμα,  προκειμένου να αξιολογήσουμε νομοτεχνικά και στον κατάλληλο χρόνο, τις προτάσεις που  συζητούνται ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να τοποθετηθούμε ουσιαστικά. 

Υπήρξε δέσμευση του Υπουργού ότι θα μελετήσει το υλικό που του παραδώσαμε και θα ακολουθήσει και άλλη αναλυτική ενημέρωση και σχετικές ανακοινώσεις του στο δασολογικό συνέδριο.

ΘΕΜΑ 7: Προβάδισμα κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών – δασολόγων  

Του θέσαμε και αυτό το θέμα που συνδέεται ασφαλώς με το υφιστάμενο οργανόγραμμα των  Δασικών Υπηρεσιών και το σχετικό πλαίσιο (πάγια νομολογία ΣτΕ 548/2016, 2616/2014, ΑΠ  522/2013, με βάση την οποία τα πτυχία των Α.Ε.Ι. δεν εξομοιώνονται, για κάθε συνέπεια, με τα  πτυχία των Τ.Ε.Ι., παρότι αμφότερα εντάσσονται στην ανώτατη εκπαίδευση, σύμφωνα με την παρ. 2  του άρθρου 1 του ν. 4485/2017) το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται. Ο Υπουργός για τα τεχνικά  αυτά θέματα μας παρέπεμψε στο νέο Γενικό Γραμματέα Δασών που θα έχει τη σχετική  αρμοδιότητα.

ΘΕΜΑ 8: Ανάκληση της εγκυκλίου αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/16683/995/15-2-2023 του Γενικού Γραμματέα  Δασών για τη δήλωση των δικαιωμάτων του Δημοσίου. 

Επαναφέραμε τα υπομνήματα και τις επιστολές της Π.Ε.Δ.Δ.Υ και του ΓΕΩΤ.Ε.Ε με τις οποίες ζητάμε  να ανακληθεί η εν λόγω εγκύκλιος η οποία δεν ερμηνεύει, αλλά δημιουργεί, από μόνη της δίκαιο. Για τα θέματα 3,4 6 και 7 ο Υπουργός μας παρέπεμψε σε απευθείας συνάντηση με το Γ.Γ. Δασών.

ΘΕΜΑ 9: Στο υπόμνημα μας συμπεριλάβαμε και το θέμα των τοποθετήσεων προϊσταμένων που έγιναν το προηγούμενο διάστημα, ορισμένες εκ των οποίων ενέχουν το στοιχείο της μετάθεσης κατά την έννοια του Υπαλληλικού Κώδικα. Η πάγια θέση του Σωματείου μας είναι ότι θα πρέπει  στις περιπτώσεις κρίσεων των συναδέλφων να εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και να προηγείται αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

Συνάδελφοι, απολογιστικά η συνάντηση με τον Υπουργό έγινε σε καλό κλίμα και περιμένουμε  αποτελέσματα τόσο στο φλέγον θέμα των προσλήψεων ειδικών επιστημόνων και δασοφυλάκων, που πρέπει να γίνουν άμεσα, όσο και στα λοιπά ζητήματα οικονομικής και διοικητικής φύσης που  βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ωστόσο τονίζουμε ότι σε καμιά περίπτωση το σωματείο μας δεν θριαμβολογεί με αφορμή αυτή τη συνάντηση, αλλά αντίθετα είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι και παρακολουθούμε από κοντά  όλες τις εξελίξεις.  

Επιμένουμε όμως συνδικαλιστικά οι δημόσιες τοποθετήσεις μας στις συναντήσεις μας με την  πολιτική ηγεσία να είναι ρεαλιστικές και τεκμηριωμένες και οι προτάσεις μας να έχουν στοχευμένο χαρακτήρα και να καλύπτουν τις ανάγκες του κλάδου και των εργαζομένων στα δάση. 

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μπόκαρης

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γιώργος Παπαρουσόπουλος

 

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , ,

Αρέσει σε %d bloggers: