Η διαχείριση Δασών με την παράξενη απόφαση του κου Υπουργού Περιβάλλοντος, ανετέθη… στη Δασική Υπηρεσία

Τώρα; Το 2023 ανετέθη ή… από το 1836;

Δρ. Ελευθέριος Σταματόπουλος,
Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος

Εκδόθηκε η απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/85601/2680/11.08.2023 (ΑΔΑ: ΩΝΟΘ4653Π8-5ΙΦ) του Υπουργού Περιβάλλοντος με την οποία ανατίθεται για το 2024 η εκμετάλλευση των Δημόσιων Δασών στις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες.

Είναι μία υπουργική απόφαση που μερικούς τους παραξένεψε. Δηλαδή μέχρι σήμερα δεν διαχειρίζονται τα Δημόσια Δάση οι Δασικές Υπηρεσίες;

Επισημαίνουμε λοιπόν για την Ιστορία τα εξής:

 1. Πράγματι κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας η εκμετάλλευση των Δασών από τον οποιονδήποτε ήταν ελεύθερη. Έτσι η υλοτομίες για οποιονδήποτε σκοπό παραγωγής οποιουδήποτε προϊόντος ήταν νόμιμες.

Οι Τούρκοι παρά τον μεγάλο σεβασμό που έτρεφαν για κάθε αποτέλεσμα της φύσης (και τα δέντρα) δεν είχαν κανέναν περιορισμό για τις υλοτομίες, για τις εκχερσώσεις Δασών προκειμένου να μετατραπούν σε γεωργικές εκτάσεις, ή της πυρπόλησης Δασών για μετατροπή τους σε βοσκότοπους.

Το μόνο τους ενδιαφέρον ήταν μόνον να εισπράττουν τον κρατικό φόρο για κάθε δραστηριότητα.

Έτσι η Χώρα είχε απομείνει με πολύ λίγα Δάση, ή Δάση που τα εκμεταλλευόντουσαν με ληστρικές υλοτομίες και ανάλογα με τα προϊόντα που ήθελαν, υλοτομούσαν οποιοδήποτε δέντρο.

Μεγάλες εκτάσεις της Χώρας (και λόγω των έντονων Φθινοπωρινών βροχών που είναι χαρακτηριστικό του Μεσογειακού κλίματος) διαβρώθηκαν προοδευτικά με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα φυσικής αποκατάστασης.

 1. Για πρώτη φορά οργανώνεται η Δασοπονία και η Διαχείριση των Δασών από τις διατάξεις του ΙΒ ψηφίσματος της Γ’ Εθνοσυνέλευσης. Αμέσως μετά την έλευση του 1ου Κυβερνήτη της Χώρας, του Ιωάννη Καποδίστρια στο Ναύπλιο κι έπειτα στην έδρα της τότε Κυβέρνησης στην Αίγινα και παρά τα πολλαπλά προβλήματα, δεν παρέλειψε να οργανώσει την Διοίκηση, την εκπαίδευση, την Δικαιοσύνη και την γεωργία. Τότε ιδρύθηκε και το Γεωργικό Σχολείο της Τίρυνθας για την ανάπτυξη της Γεωργίας που ήταν σε πρωτόγονη μορφή.

Στα μαθήματα του Γεωργικού σχολείου ήταν και το μάθημα της Δασολογίας.

Δεν ξέρουμε τι εννοούσαν τότε ως Δασολογία ούτε έχουμε αναλυτικά τι περιελάμβανε το μάθημα. Το πιθανότερο ήταν να αφορούσε την καλλιέργεια δέντρων και θάμνων για τα πάρκα ή αυτό που λέμε σήμερα Δασοκομία πόλεων.

 1. Από την αναγνώριση του Ελληνικού Κράτους το 1832 και την άφιξη του Όθωνα, εκδηλώνεται και το ενδιαφέρον του Ελληνικού Κράτους για την προστασία των Δασών.

Ο Όθωνας φέρνει μαζί του και Βαυαρούς Δασολόγους (χωρίς να είναι εξακριβωμένο) και με σχετικό Β.Δ. καθορίστηκαν τα καθήκοντα της Γραμματείας Οικονομικών ή σαν να λέμε Υπουργείου Οικονομικών. Ανάμεσα στα καθήκοντά της Γραμματείας ήταν και η προστασία των Δασών.

Στο άρθρο 1 παρ. δ των καθηκόντων της Γραμματείας η υπεράσπιση των Δασών από παρανομίες, ρυθμίστηκε το κυνήγι όπως ίσχυε στην Ευρώπη. κλπ.

Στις 10 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους (1832) εκδίδεται ειδικό νομοθέτημα που ρυθμίζει τις υλοτομίες.

Με το Νομοθέτημα αυτό και την επεξηγηματική εγκύκλιο (αποκατάσταση των Υλοτομικών Αρχών), όρισε ότι:

 • Απαγορεύεται η υλοτομία χωρίς άδεια από τις αντίστοιχες Υλοτομικές αρχές ξυλείας για οποιαδήποτε χρήση είτε πρόκειται για Δημόσια είτε για Ιδιωτικά δάση.
 • Αντίστοιχα απαγόρευσε την ανεξέλεγκτη ρητινοκαλλιέργεια επί δημοσίων Δασών, ή η συλλογή πευκοφλοιού με την αποφλοίωση των δέντρων, η διάνοιξη αγρών σε βάρος των Δασών, είτε με εκχέρσωση είτε με καύση.

Στην συνέχεια εκδόθηκε και σχετική εγκύκλιος που αφορούσε την ρητή απαγόρευση των εμπρησμών των Δασών.

 • Στην συνέχεια στις 12-11-1835 εκδίδεται Βασιλικό διάταγμα για την Εθνική απογραφή των Δασών και των βοσκοτόπων και υπόλοιπων κτημάτων της Χώρας. Στο διάταγμα διευκρινίζεται ότι η απογραφή των Εθνικών Δασών γίνεται από τους «Δασονομικούς Υπαλλήλους».
 • Εν πάση περιπτώσει το 1836 δημοσιεύεται το διάταγμα: «Περί οργανισμού των Δασονομείων» από το οποίο δημιουργήθηκε για πρώτη φορά η Ελληνική Δασική Υπηρεσία στα όρια του τότε Ελληνικού Κράτους. Το διάταγμα συμπληρώθηκε με νέα διατάγματα στις 25-3-1836 και στις 19-8-1838 οπότε η πρώτη Δασική Υπηρεσία της Χώρας απέκτησε πλήρη περιφερειακή οργάνωση, με περιφερειακές Επιθεωρήσεις και Κεντρική Επιθεώρηση Δασών.

Μάλιστα η κάθε επιθεώρηση Δασών είχε και σχετικό Προϋπολογισμό (Π. Γρίσπος, 1973, Δασική Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας). 

Είναι αλήθεια ότι δεν ξέρουμε τις ικανότητες των πρώτων Δασονόμων και Επιθεωρητών Δασών και τι σχέση είχαν με την Δασολογία.

Πάντως το 1847 ανέλαβαν καθήκοντα και οι δύο πρώτοι Έλληνες Δασολόγοι. Ο Ευγένιος Οριγώνης και ο Παναγής Βαλσαμάκης. Και οι δύο είχαν σπουδάσει Δασολογία στην Βαυαρία. Ο Π. Βαλσαμάκης αργότερα ανέλαβε τα καθήκοντα της Διεύθυνσης του Δασονομικού Τμήματος (σαν να λέμε σήμερα Γενικός Γραμματέας Δασών).

Δεν είναι ανάγκη να συνεχίσουμε την Ελληνική Δασοπονική Ιστορία.

Από το 1836 κι έπειτα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο οι Δασικές Υπηρεσίες είχαν την πλήρη και αποκλειστική αρμοδιότητα για την διαχείριση των Δασών.

Από τότε ποτέ μα ποτέ δεν ανέλαβε κάποιος άλλος φορέας την Διαχείριση Δασών. 

Οπότε δεν καταλαβαίνουμε την αναγκαιότητα να ξανα-ανατεθεί η Διαχείριση Δασών το 2024 στην Δασική Υπηρεσία.

Αυτό ο κος Υπουργός θα μπορούσε να το βρει εύκολα και από τις πρόσφατες πράξεις της σημερινής Κυβέρνησης. Από το ΠΔ 6/2022 έγινε ανασύσταση της Γενικής Γραμματείας Δασών που εντάσσεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και καταργείται ή ξαναδημιουργείται αλλά πάντα χωρίς ουσιαστικό προϋπολογισμό…

Νομίζω ότι δεν χρειάζονται ανούσιες επαναλήψεις αποφάσεων που ισχύουν από την σύσταση του Ελληνικού Κράτους.

Χρειάζονται τα εξής :

 1. Ενίσχυση της Δασικής Υπηρεσίας (όπως προβλέπεται από τα πορίσματα της Βουλής των Ελλήνων του 2008 με Πρόεδρο τον σημερινό Πρωθυπουργό).
 2. Μεταφορά 120 περίπου Δασολόγων-Περιβαλλοντολόγων από την Πυροσβεστική, στο Δασικό Σώμα.
 3. Μεταφορά 100 περίπου Δασοπόνων από την Πυροσβεστική, στο Δασικό Σώμα.
 4. Μεταφορά των περίπου 300 Ειδικών Δασοπροστασίας από την Πυροσβεστική, στο Δασικό Σώμα.
 5. Πρόσληψη των δρομολογημένων προσλήψεων (μέσω ΑΣΕΠ) των 150-200 Δασολόγων-Περιβαλλοντολόγων.
 6. Πρόσληψη των δρομολογημένων προσλήψεων (μέσω ΑΣΕΠ) των επιτυχόντων Δασοπόνων.
 7. Μετάταξη μέρους της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας στην Δασοφυλακή της Δασικής Υπηρεσίας και του Δασικού Σώματος.

Η Πανεπιστημιακή αστυνομία κατά την γνώμη μου θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα στα πανεπιστήμια από όσα θα λύσει. Η μεταφορά της θα αναζωογονήσει την Δασοφυλακή, η οποία είναι κατά κανόνα ένοπλη, θα είναι σύντομα και ένστολη και υπηρετεί και άλλους στόχους επιτήρησης πέρα από τα Δάση (λαθροϋλοτομίες, καταστροφή περιβάλλοντος, παράνομες καλλιέργειες στα Δάση) όπως της λαθρομετανάστευσης και αστυνόμευσης Εθνικής Ασφαλείας.          

 1. Μετάταξη όλων των 500 Δασοκομάντος που σήμερα δεν χρησιμοποιούνται ως Δασοκομάντος αλλά ως … Υγειονομικό προσωπικό με την επανεκπαίδευσή τους (Τροποποίηση του ΠΔ 220/2022).
 2. Μετάταξη (οικειοθελώς) μέρους του προσωπικού πενταετούς θητείας (ο συνολικός τους αριθμός είναι σήμερα 1.557 άτομα) (Τροποποίηση του ΠΔ 220/2022).

(Με την εφαρμογή των παραπάνω δημιουργήσαμε το βασικό αναγκαίο προσωπικό του ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ χωρίς κανένα απολύτως νέο έξοδο).

 1. Μεταφορά 1.000 οχημάτων (κυρίως των ευέλικτων) από την Πυροσβεστική στις Δασικές Υπηρεσίες και στο Δασικό Σώμα.
 2. Μεταφορά όλων των σχετικών κονδυλίων για την Πρόληψη (και τα αναγκαία έργα) σε ειδικό Λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Δασών. (Με τα χρήματα αυτά μπορούμε να κάνουμε την Διαχείριση με πάμπολλες δραστηριότητες και σημαντικά οικονομικά κέρδη και άμεσα και έμμεσα)
 3. Εισαγωγή σε πλήρη Διαχείριση όλων των Δασικών Συμπλεγμάτων με παράλληλη εκτέλεση των απαραίτητων Δασικών έργων από τις Δασικές Υπηρεσίες, είτε απ’ ευθείας είτε με ανάθεση σε ειδικά δασοτεχνικά Γραφεία.
 4. Κατάργηση των άρθρων 1 και 6 του Ν. 2612/1998 (με τα άρθρα αυτά αφαιρέθηκαν οι αρμοδιότητες την Πρόληψης, της επιτήρησης ακόμα και των περιπόλων από τις Δασικές Υπηρεσίες).
 5. Τροποποίηση άρθρων 29,30,32,33,34,36,38,39,44,45,46,47,48 του Ν. 4662/2020 με μεταφορά των σχετικών οικονομικών πόρων στην Γενική Γραμματεία Δασών και στις Δασικές Υπηρεσίες. (Θυμίζω ότι ο Νόμος αυτός ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο του 2020 με τον Κορωνοϊό σε πλήρη εξέλιξη και το Κοινοβούλιο ουσιαστικά να υπολειτουργεί)
 1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ των άρθρων του ίδιου Νόμου (Ν.4662/2020) :
 • 37 που χρησιμοποιείται για την μετατροπή του ΕΣΠΑ από πρόγραμμα Περιφερειακής ανασυγκρότησης σε πρόγραμμα αγοράς άχρηστου πυροσβεστικού εξοπλισμού (3.700 πυροσβεστικά, ενώ χρειάζονται το πολύ 1.000-1.500).
 • 40 όπου Προβλέπεται ένα γενικόλογο Κέντρο μελετών απροσδιορίστου σκοπού και χρησιμότητας πέρα από τις Κρυφές συμβάσεις και ψευτοπρογράμματα άσχετων ειδικοτήτων.
 • 41 Προβλέπεται ένα Επιστημονικό Συμβούλιο με ξεχωριστό προϋπολογισμό και απροσδιόριστο σκοπό και χρησιμότητας πέρα από το βόλεμα μερικών στο ΔΣ και πάλι σε Κρυφές συμβάσεις.
 • 42 Με αυτό το άρθρο αφαιρούνται ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ.
 • 43 Με το άρθρο αυτό δημιουργείται ένα ακόμα κέντρο μελετών Μεσογειακό τώρα.
 • Κατάργηση του άρθρου 53 των μυστικών κονδυλίων. Τι ανάγκες μυστικών κονδυλίων έχει η Πυροσβεστική; Μυστικές … τσέπες;

Αν η Υπουργική απόφαση μείνει χωρίς υποστήριξη, χωρίς επιστημονικό κλπ Προσωπικό και με τον πακτωλό χρημάτων που προορίζονται για την πρόληψη των Δασών να τα διαχειρίζεται ένας ύποπτος μηχανισμός κατασκευής «εμπρηστών» με σύλληψη ατόμων περιορισμένου καταλογισμού, χωρίς κανέναν οικονομικό έλεγχο και απολογισμό και με μυστικά ταμεία, είναι σίγουρο ότι Διαχείριση Δασών δεν θα γίνει το 2024.

Ας γίνει ότι πρότεινε και εφήρμοσε ο Αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

Ας γίνει ότι προτείνει ο Πρώτος Γενικός Γραμματέας Δασών κος Δημήτρης Κατσούδας.

Ας γίνει ότι πρότεινε Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας κος Λάζαρος Κυρίζογλου.

Ας γίνει ότι πρότεινε ο πρώην Υπαρχηγός της Πυροσβεστικής κος Ανδριανός Κουρμπάτσης.

Ας γίνει ότι αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ η Βουλή των Ελλήνων το 1993.

Ας γίνει ότι αποφάσισε με το πόρισμά της η Βουλή των Ελλήνων το 2008 μετά τις καταστροφικές φωτιές του 2007.

Τα ενυπόγραφα κείμενα που φιλοξενούνται στη κατηγορία «Απόψεις» εκφράζουν την προσωπική άποψη του αρθρογράφου, και όχι κατ’ ανάγκη του ιστολογίου dasarxeio.com ΚατηγορίεςΑπόψεις

Tags: , , ,

Αρέσει σε %d bloggers: