Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ελλήνων Δασοπόνων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Δασοπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων καλεί τα μέλη της σε Τακτική Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου και ώρα 10:30 στο αμφιθέατρο του Ινστιτούτου των Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, τέρμα Αλκμάνους, Ιλίσια.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Παρασκευή 24 Νοεμβρίου, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, χωρίς άλλη πρόσκληση.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα.
  2. Έγκριση πεπραγμένων απερχόμενου Δ.Σ., απολογισμός δράσης.
  3. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού – προϋπολογισμού.
  4. Θέματα που θα προταθούν από τα μέλη μας.
  5. Εκλογή Εφορευτικών Επιτροπών για την διενέργεια αρχαιρεσιών.
  6. Διενέργεια αρχαιρεσιών για εκλογή νέων οργάνων διοίκησης και ελέγχου της Ε.Ε.Δ.Δ.Υ.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για υποψηφιότητα έχουν όλα τα μέλη της Ένωσης που έχουν καταβάλει τη συνδρομή τους μέχρι την ημέρα της Γ.Σ., όπως προβλέπεται από τα σχετικά άρθρα του καταστατικού.

Οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ. της ΕΕΔΔΥ και για την Ελεγκτική Επιτροπή πρέπει να κατατεθούν ή να περιέλθουν στην Ένωση μέχρι την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 15:00.

Η κάθε δήλωση υποβολής υποψηφιότητας γίνεται με αίτηση του κάθε ενδιαφερόμενου (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα), η οποία θα σταλεί ηλεκτρονικά, στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση e.e.dasoponon.d@gmail.com ή εγγράφως στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Υπόψη κας Κολλάρου Σοφία
Τέρμα Αλκμάνος, 11528 Αθήνα

Οι συνδυασμοί είναι δυνατό να υποβάλλονται από τον εκπρόσωπο του συνδυασμού μαζί με την υπεύθυνη δήλωση ότι εξουσιοδοτείται από το σύνολο των υποψηφίων του συνδυασμού.

Η ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων θα γίνει δύο (2) ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών με δημόσια ανακοίνωση της απόφασης του Δ.Σ. της Ένωσης στην κλειστή ομάδα της Ένωσης στο facebook (https://www.facebook.com/groups/enosi.ellinon.dasoponon) και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.

Η ΕΕΔΔΥ καλεί τους προϊσταμένους των Δασικών Υπηρεσιών να διευκολύνουν τα μέλη της Ένωσής ώστε να συμμετάσχουν Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

%d