Αποζημίωση δασικών συνεταιρισμών και δασεργατών που συμμετέχουν στην αντιμετώπιση πυρκαγιών

(Φωτογραφεία από Δασαρχείο Διδυμοτείχου)

Την αποζημίωση δασικών συνεταιρισμών και δασεργατών που συμμετέχουν ενεργά και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση πυρκαγιών, πλημμυρών και σεισμών ή στην υλοποίηση επειγόντων αναγκαίων προστατευτικών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προβλέπει διάταξη νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που έχει κατατεθεί και συζητείται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Όπως αναφέρει η εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου, η δυνατότητα αποζημίωσης προβλέπεται «δεδομένης της σημαντικής συμβολής των δασικών συνεταιρισμών στην ανάληψη ενεργειών πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών».  Παράλληλα, ενόψει της σημασίας του έργου των δασεργατών στις δασοβιοκοινότητες και του ρόλου τους στη δασοπυρόσβεση, προβλέπεται η απλοποίηση της διαδικασίας καταβολής των αποζημιώσεων του Πράσινου Ταμείου, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτή.

Η αποζημίωση θα προέρχεται από πιστώσεις προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από πόρους του «Ειδικού Φορέα Δασών» του Πράσινου Ταμείου, μετά από σχετική εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου.

Για την έκδοση της εισήγησης, οι κατά τόπον αρμόδιες δασικές υπηρεσίες, θα υποβάλλουν στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος βεβαίωση, που πιστοποιεί την ενεργή συμμετοχή των δασικών συνεταιρισμών ή την υλοποίηση έργων, κατά περίπτωση.

.


 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , , , ,

Αρέσει σε %d bloggers: