Δασικά προϊόντα

Συγκομιδή του ξύλου

Η συγκομιδή και απομάκρυνση της ξυλώδους δασικής βιομάζας από τα φυσικά δάση της χώρας μας είναι μία βασική και κρίσιμη διαχειριστική οικονομική και οικολογική δράση

Μόνο το 20% της παράνομης υλοτομίας εντοπίζεται εγκαίρως

Για τον καθηγητή δασολογίας, πρόκειται ουσιαστικά “για την κατάρρευση της ενεργειακής πολιτικής της χώρας, η οποία δεν ανέπτυξε τις αειφορικές ΑΠΕ που παρέχουν φτηνή ενέργεια όταν είχε τη δυνατότητα

Ξύλο, πέλετ & αιθαλομίχλη: Τα αίτια του προβλήματος – συμβουλές αγοράς

Η λύση βρίσκεται στη δια νόμου υποχρέωση πώλησης μόνο ξηραμένων καυσοξύλων, στο συνεχή έλεγχο της αγοράς και στην ενημέρωση του κοινού επάνω στις βασικές αρχές σωστής καύσης του ξύλου.

Τιμές ανάθεσης υλοτομικών εργασιών και λοιπών εργασιών συγκομιδής έτους 2014.

Οι τιμές ανάθεσης των υλοτομικών εργασιών και λοιπών εργασιών συγκομιδής από τις δασικές υπηρεσίες σε δασικούς συνεταιρισμούς, ομάδες δασεργατών και μεμονωμένους δασεργάτες, για το έτος 2014

Έλεγχοι υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για φαινόμενα λαθροϋλοτομίας

Σε αυτούς τους ελέγχους διαπιστώθηκαν 52 παραβάσεις οι οποίες ακολούθησαν το δρόμο της δικαιοσύνης ενώ η συνολική ποσότητα ξυλείας που κατασχέθηκε ανέρχεται σε 307 τόνους.

Σύλληψη λαθροϋλοτόμων και κατάσχεση 3 αυτοκινήτων

Κατασχέθηκαν 3 αγροτικά αυτοκίνητα με τα καυσόξυλα από πεύκα που μετέφεραν, οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων καθώς και τα διπλώματα οδήγησης ενώ οι παραβάτες θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Όταν το «βουνό» πάει… στο δασαρχείο

Το δασονομείο Γενναδίου, σε περιοχή του οποίου έγινε η υλοτομία, προέβη στην κατάσχεση των καυσόξυλων, του αγροτικού αυτοκινήτου, των πινακίδων, της άδειας κυκλοφορίας και του διπλώματος οδήγησης

Στο 30% μέχρι στιγμής η διαχείριση της ξυλείας που μπορεί να παράγει η χώρα

Τεράστιες δυνατότητες αξιοποίησης του δασικού πλούτου της χώρας με απόλυτα διασφαλισμένη την αειφορία του, αποκαλύπτουν τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διαδικασία δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων

Τα δάση μας «ρευστοποιούνται»

Σή­με­ρα, ό­μως, η δα­σι­κή πο­λι­τι­κή που υ­λο­ποιεί­ται στη χώ­ρα μας, λό­γω των μνη­μο­νίων και της γε­νι­κό­τε­ρης κρί­σης και εκ του α­πο­τε­λέ­σμα­τος το ο­ποίο βλέ­πουν οι πά­ντες, εί­ναι, η ρευ­στο­ποίη­ση του ξυ­λα­πο­θέ­μα­τος και των φυ­σι­κών πό­ρων

Καιρός φέρνει τα κάστανα, καιρός και τα καρύδια!

της Γεωπόνου ΝΙΚΗΣ Ν. ΚΕΦΑΛΑ Την χρονιά που πέρασε γράφτηκαν πολλά για νέες, δυναμικές, εναλλακτικές καλλιέργειες, με απεριόριστες προοπτικές και υποσχόμενα κέρδη… τον τελευταίο καιρό ωστόσο, γίνεται αναφορά σε γνωστές, αλλά απαξιωμένες καλλιέργειες, όπως αυτές της καστανιάς, της κουκουναριάς και… Read More ›

Το πρόβλημα της παράνομης καυσοξύλευσης

Με τη δραματική αφαίμαξη σε προσωπικό, πόρους και μέσα που υπέστησαν οι δασικές υπηρεσίες την τελευταία εικοσαετία είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν με τους εναπομείναντες υπαλλήλους στα υλωρικά τους καθήκοντα

Βρετανία: Mονάδα παραγωγής ενέργειας από ξυλεία

Η μονάδα θα τροφοδοτείται με 70.000 τόνους ανακτημένης ξυλείας το χρόνο. Ο κύκλος ζωής της έχει υπολογιστεί σε περίπου 20 με 25 χρόνια, κατά τα οποία θα μπορεί να καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες 17.000 νοικοκυριών.