Δασαρχείο Τρικάλων

Σύσκεψη με αφορμή περιστατικά εμφάνισης αρκούδων σε περιοχές του ν. Τρικάλων

Συνεδρίασε στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Τρικάλων η Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης «Κρίσεων» περιστατικών προσέγγισης αρκούδων, με αφορμή την εμφάνισή της στην Τ.Κ. Καστανιάς του Δήμου Καλαμπάκας

Συμμαχία ενάντια στα δηλητηριασμένα δολώματα

Στο Σεμινάριο που απευθυνόταν στη Δασική Υπηρεσία, συμμετείχαν συνολικά 40 δασικοί υπάλληλοι, μεταξύ των οποίων οι δασάρχες Καλαμπάκας και Περτουλίου, οι υπεύθυνοι θήρας, δασικοί υπάλληλοι και δασοφύλακες των δασαρχείων

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο Διευθυντής Δασών Tρικάλων για τα αρωματικά φυτά

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο Διευθυντής Δασών N. Tρικάλων κ. Χρήστος Κουτσονάσιος, για την συλλογή του τσαγιού και της ρίγανης στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές του Ν. Τρικάλων

Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου

Με την αριθμ. 2529/119401/24-6-2014 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας−Στερεάς Ελλάδας απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια, από 20−8−2014 μέχρι 19−8−2017

Υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών στο ν. Τρικάλων

Για την επίτευξη των στόχων του παραπάνω προγράμματος τα Δασαρχεία Τρικάλων και Καλαμπάκας, υπό την εποπτεία – συντονισμό της Δ/νσης Δασών του Νομού εφαρμόζουν πρόγραμμα επιφυλακής

Έγκριση προγράμματος κυνηγίου Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής «ΚΟΖΙΑΚΑ» Τρικάλων περιόδου 2013 – 2014.

Για να αποκτήσει κανείς δικαίωμα κυνηγίου στην περιοχή «Κόζιακα» Τρικάλων απαιτούνται: Κατοχή κοινής άδειας κυνηγίου που θα ισχύει για την περιφέρεια του Νομού Τρικάλων, Απόκτηση ειδικής άδειας για το κυνήγι στην Κυνηγετική περιοχή.

Πρόσληψη 6 ατόμων στο Δασαρχείο Τρικάλων

Το Δασαρχείο Τρικάλων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι ( 6 ) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δασαρχείου Τρικάλων