Δενδροστοιχίες

Έρευνα ΑΠΘ: Τα πάρκα και όχι οι δενδροστοιχίες δίνουν βαθιές «ανάσες» στο αστικό περιβάλλον

Τα πάρκα και όχι οι δενδροστοιχίες δίνουν βαθιές «ανάσες» στο αστικό περιβάλλον, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τα κακοποιημένα δένδρα

Εκδηλώσεις και δράσεις για την προστασία των δασών και του περιβάλλοντος θα έπρεπε να θεωρούνται αυτονόητες ενέργειες συμβολής κάθε πολίτη.