Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Περιβάλλον: Η επένδυση σε πράσινη υποδομή θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη στη φύση, την κοινωνία και τον άνθρωπο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα μια νέα στρατηγική για την ενθάρρυνση της χρήσης πράσινης υποδομής και για να διασφαλιστεί ότι η ενίσχυση των φυσικών
διαδικασιών καθίσταται συστηματικά τμήμα του χωροταξικού σχεδιασμού.

Οταν έφυγαν οι μέλισσες…

Ο κίνδυνος αφανισμού των μελισσών είναι πλέον ορατός στην Ευρώπη. Η δραματική μείωση του πληθυσμού τους που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, ένα φαινόμενο με τεράστιες οικολογικές προεκτάσεις, εμφανίζεται έντονα και στην Ελλάδα.

WWF: Κράτος αδίκου ζητάει από την Ελλάδα της κρίσης η ΕΕ;

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013 Προς ποια κατεύθυνση καθοδηγεί τη χώρα η Ομάδα Δράσης της ΕΕ για την Ελλάδα, η περίφημη Task Force, όταν αψηφά τις ίδιες τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προτρέπει το ελληνικό κράτος για νομιμοποίηση καταπατήσεων γης… Read More ›

Πράσινη Βίβλος – πλαίσιο πολιτικής για το 2030

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα (27/3) την Πράσινη Βίβλο με τίτλο «2030, πλαίσιο για την ενεργειακή & κλιματική πολιτική». Το έγγραφο αυτό δρομολογεί δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει μέχρι τις 2 Ιουλίου, η οποία θα επιτρέψει στα κράτη μέλη, στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράσουν τις απόψεις τους

Οι απρόσκλητοι επισκέπτες της φύσης

Όταν εισάγονται μη γηγενή είδη πανίδας και χλωρίδας σε ένα τοπικό οικοσύστημα, οι συνέπειες μπορεί να είναι καταστροφικές. Τα είδη αυτά, που ταξινομούνται ως επεκτατικά αλλόχθονα είδη (ΕΑΕ), μπορεί να προκαλέσουν την εξαφάνιση γηγενών φυτών και ζώων

Περιβάλλον: Τι πρέπει να κάνουμε για τα πλαστικά απόβλητα; Με τη νέα Πράσινη Βίβλο ξεκινά προβληματισμός σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η χρήση πλαστικών είναι αναπόφευκτη στον σύγχρονο κόσμο μας. Πρόκειται για ευπροσάρμοστο και ανθεκτικό υλικό, αλλά αυτή ακριβώς η ανθεκτικότητά του καθιστά τη διάθεσή του προβληματική. Η Πράσινη Βίβλος που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποβλέπει