Κλιματική κρίση

Κλιματική κρίση, υγεία πολιτών & οικοσυστημάτων και ευημερία

Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή της ανθρώπινης ιστορίας, γνωρίζουμε με ικανοποιητική ακρίβεια τις προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε εμείς και οι επερχόμενες γενιές σχετικά με την κλιματική κρίση και τις συνέπειες της.

Ο πολύτιμος ρόλος των αστικών δέντρων στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Αν συνεχιστεί η τρέχουσα τάση της αστικής ανάπτυξης, τα κτίρια και οι άνθρωποι μπορεί σύντομα να εκτοπίσουν την πλειονότητα των αστικών δέντρων. Ο κακός πολεοδομικός σχεδιασμός οδηγεί συχνά σε αδιάκριτη και μερικές φορές παράνομη κοπή των δέντρων.

Δραματική έκκληση των κορυφαίων ιατρικών επιστημόνων του πλανήτη για το κλίμα

Για την αντιμετώπιση της απειλής για την ανθρωπότητα που συνιστά η κλιματική αλλαγή, απειλή σοβαρότερη από οποιαδήποτε πανδημία, χρειάζεται να γίνουν θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο που οι κοινωνίες και οι οικονομίες είναι οργανωμένες και στο πως ζούμε, υπογραμμίζουν οι επιστήμονες.

Κλιματική κρίση, πυρκαγιές και αποκατάσταση καμένων περιοχών

Η Επιτροπή ΦΥΣΗ 2000, θέλοντας να συνεισφέρει στο έργο των αρμοδίων φορέων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των πυρκαγιών, σε αναλυτική ανακοίνωση που προέκυψε μετά από συζήτηση και ομόφωνη απόφαση