Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Τροποποίηση των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του ΟΦΥΠΕΚΑ

Στη τροποποίηση των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ) του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), προχώρησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.