Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής

Ανακοπή (νομική άμυνα) κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής: εισαγωγή, νομολογιακή συμβολή στη νομοθεσία για τα δημόσια κτήματα

Γράφει ο Παναγιώτης Γαλάνης,
Δικηγόρος Περιβαλλοντικού – Πολεοδομικού Δικαίου και Δικαίου της Ενέργειας,
Υπ. Δρ. Νομικής ΕΚΠΑ

Το πελατειακό σύστημα εισβάλλει στα δάση!

Καταργεί, ουσιαστικά, το αντικείμενο των δασικών υπηρεσιών και περιφρονεί δικαστικές αποφάσεις, αφού καταπατητές δασικών εκτάσεων έως τον Μάρτιο του 2007, που εκχέρσωσαν δασικές εκτάσεις για γεωργική καλλιέργεια, τώρα δικαιώνονται

Το ΥΠΕΚΑ κόβει τα δάση

Ακόμη και όταν η διοίκηση έκανε τη δουλειά της εκδίδοντας πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, αυτά ανακαλούνται κι ας έχουν τελεσιδικήσει δικαστικά.

Χάνουμε και τα δέντρα και τα δάση

Της Χαράς Τζαναβάρα | Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ| «Είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε τις νέες τάσεις και να εξυπηρετούμε τις επενδύσεις», ομολόγησε στη χθεσινή παρουσίαση του νομοσχεδίου ο αναπληρωτής υπουργός…

Πρόστιμα για εκχερσώσεις εκτάσεων με δασική βλάστηση στη Μεσσηνία

Με τα νέα δεδομένα στη Μεσσηνία έχει υπολογισθεί από το Δασαρχείο ότι το ελάχιστο πρόστιμο που μπορεί να καταλογισθεί σε περίπτωση εκχέρσωσης είναι 2.500 ευρώ το στρέμμα και το ανώτερο 6.000-6.500 ευρώ.

Προσδιορισμός του Κόστους Ζημίας (ΚΖ) έκτασης και της αποκατάστασης αυτής μετά από καταστροφή.

Με την αριθμ 176005/3875π.ε./23-1-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΙΩ0-ΩΑ) Εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Δασών παρέχεται ο τρόπος υπολογισμού της επελθούσης ζημίας, της αποκατάστασης αυτής καθώς και της αποζημιώσεως χρήσης της καταστραφείσας έκτασης(παρ.1 άρθρο 61 Ν.∆.86/69) και θα χρησιμοποιείται κατά τη σύνταξη των Πρωτοκόλλων Διοικητικής Αποβολής (Π.∆.Α.). Παράλληλα,… Read More ›