Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Αναγνώριση ιδιωτικής προϋπηρεσίας

Το Υπουργείο με απάντησή του προς την ΠΟΓΕΔΥ ενημέρωσε ότι το Προεδρικό Διάταγμα θα είναι έτοιμο προς υπογραφή άμεσα οπότε και θα ξεκινήσει η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών προκειμένου στην κατάταξη σε βαθμούς αλλά και στην διαδικασία κρίσεων η εκτός δημοσίου προϋπηρεσία να ληφθεί υπόψη.

Διαβούλευση για το νέο σύστημα αξιολόγησης απόδοσης στο δημόσιο

Τη δυνατότητα να αξιολογήσουν το προτεινόμενο από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης νέο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης στο δημόσιο, έχουν από την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014

Συνέντευξη για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Μετά τις αποφάσεις του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διενέργεια του πρώτου και δεύτερου σταδίου επιλογής προϊσταμένων

Στάδια επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων − Τυπικά προσόντα – Γραπτή εξέταση

Δημοσιεύτηκαν, σήμερα (30/9), στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δυο αποφάσεις του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που αφορούν τα στάδια επιλογής προϊσταμένων

Προσφεύγουν στα δικαστήρια για τα ποσοστά αξιολόγησης οι υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Πρόκειται για την πρώτη δικαστική προσφυγή εναντίον του παράλογου, ανέφικτου και αντισυνταγματικού νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Οι διευθυντές της Α.Δ. Αιγαίου λένε όχι στην ποσόστωση του συστήματος αξιολόγησης

Η εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη διάλυση της έννοιας της συλλογικότητας και θα δημιουργήσει κλίμα ιδιαιτέρως αρνητικό στους χώρους εργασίας

Στελέχωση των Δασονομείων της Δωδεκανήσου – Οι απαντήσεις των αρμόδιων Υπουργών.

Απαντήσεις στις ερωτήσεις που κατέθεσαν οι βουλευτές Δωδεκανήσου κ.κ. Δ. Γάκης (ΣΥΡΙΖΑ) και Ε. Κονσόλας (ΝΔ), σχετικά με την στελέχωση των Δασονομείων της Δωδεκανήσου Κω, Καλύμνου και Καρπάθου

Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων

Καταργείται, εφεξής, η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών.

Τροπολογία ενάντια στις διαθεσιμότητες και τις απολύσεις στο δημόσιο τομέα

Τροπολογία για τη διασφάλιση του δικαιώματος στη μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας και απειλούνται με απόλυση