Οδηγός για το περιβάλλον: Δασοπροστασία και Δασοπυρόσβεση

Μέσα από τη σειρά των δέκα Οδηγών για την υποστήριξη τουδύσκολου έργου της κοινωνίας των πολιτών, το WWF Ελλάς ελπίζει να συμβάλει αποφασιστικά στον κοινό αγώνα για αποτελεσματική αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης.

Οι πυρκαγιές αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που απειλούν τα δάση της χώρας μας, καταστρέφοντας κάθε χρόνο σημαντικά οικοσυστήματα και δασικές εκτάσεις υψηλής κοινωνικής σημασίας. Παρότι η φωτιά συνιστά ένα φυσικό φαινόμενο με ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στον οικολογικό κύκλο, οι σύγχρονες συνθήκες χρήσης της υπαίθρου, ανάπτυξης της παραθεριστικής κατοικίας και επέκτασης των οδικών προσβάσεων αυξάνουν τη συχνότητά τους σε τέτοιο βαθμό, ώστε να ξεπερνιέται κατά πολύ ο φυσικός τους ρόλος και να αποδεικνύονται καταστροφικές. Σε αυτό συντείνουν, φυσικά, και η ευρύτερη προβληματική κατάσταση σε ό,τι αφορά τη φύλαξη και διαχείριση των δασών, στοιχεία που τα καθιστούν ευάλωτα σε κάθε είδους πιέσεις και κακές πρακτικές, αλλά και η κλιματική αλλαγή, που με τη σειρά της αυξάνει την ευπά­θειά τους και μεταβάλλει την αντοχή τους.

Η καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών αποτελεί ένα εξειδικευ­μένο ζήτημα, το οποίο απαιτεί ειδικές γνώσεις και εκπαίδευση, καθώς και άρτια οργάνωση. Για αυτούς τους λόγους, άλλωστε, η κύρια ευθύνη πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών δεν μπορεί παρά να ανήκει στο Πυροσβεστικό Σώμα, τη Δασική Υπηρεσία και τους ειδικούς επιστήμονες. Παρ’ όλα αυτά, κάθε πολίτης μπορεί να συνει­σφέρει εθελοντικά σε αυτό το έργο, συνδράμοντας τιε προσπάθειες των αρμόδιων υπηρεσιών είτε μέσα από προσωπική δράση είτε μέσω της οργάνωσης σε τοπικές ομάδες πολιτικής προστασίας. Άλλωστε, άσχετα από το πόσο άρτια οργανωμένη είναι η κρατική μηχα­νή, η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών δεν μπορεί να είναι εφικτή χωρίς τη συνδρομή των πολιτών.

Ο Οδηγός που ακολουθεί δεν αποτελεί πρόταση προσωπικής δράσης ούτε και μπορεί να υποκαταστήσει την εκπαίδευση που απαιτείται για την πρόληψη και την καταστολή των πυρκαγιών, καθώς και την ανάγκη να εντάσσονται οι σχετικές δράσεις υπό το συντο­νισμό των αρμόδιων υπηρεσιών. Σκοπός του είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για όσους εμπλέκονται ήδη στη δασοπρο­στασία και επιθυμούν ένα συνοπτικό εγχειρίδιο πρακτικών οδη­γιών, αλλά και να βοηθήσει σε μια πρώτη γνωριμία με το θέμα όσους από εμάς βρισκόμαστε κοντά στα δάση, θέλουμε να κατα­νοήσουμε καλύτερα το μηχανισμό λειτουργίας της πυρκαγιάς και να μάθουμε με ποιο τρόπο μπορούμε υπεύθυνα και αποτελεσμα­τικά να συνδράμουμε στην αντιμετώπιση μιας δασικής φωτιάς.

Σας εύχομαι καλή ανάγνωση και καλή επιτυχία στο έργο σας.

Δημήτρης Καραβέλλας

Διευθυντής, WWF Ελλάς

Οδηγός Δασοπυρόσβεσης

Οδηγός ΔασοπυρόσβεσηςΚατηγορίεςΠυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: