Υποβολή ερωτημάτων απο τις δασικές υπηρεσίες (εγκύκλιος)

Η αριθμ. 130761/2224/10-5-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΦ0-ΣΒΗ) εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος αναφέρεται στην διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθούν οι δασικές υπηρεσίες κατά την υποβολή ερωτημάτων, για την παροχή οδηγιών επι ζητημάτων σχετικών με την εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας. 

Η μη τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας συνεπάγεται την επιστροφή των ερωτημάτων, για να συμπληρωθούν σύμφωνα με τα υποδειχθέντα.

Εγκύκλιος

Εγκύκλιος

Δείτε επίσης:

  • Οδηγίες προς τις Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες. Εγκύκλιος 101769/1994/21-11-2008
  • Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) για τη διακίνηση διοικητικών εγγράφων. Εγκύκλιος 14625/27-6-2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΝΧ-Θ1Δ)


ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: