Έγκριση πιστώσεων έτους 2013 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

Κ.Υ.Α. 890/53432/29-4-2013 (ΦΕΚ Α’ 1051)

 

Έγκριση πιστώσεων έτους 2013 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013.

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται ο τρόπος χρηματοδότησης των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων του άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 − 2013 (ΠΑΑ) για το έτος 2013, και αφορά πληρωμές έτους εφαρμογής 2012 και εκκρεμότητες προηγουμένων ετών εφαρμογής, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓ−ΤΑΑ), σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.

Η χρηματοδότηση των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων του ΠΑΑ περιλαμβάνει:

α) Την καταβολή ενισχύσεων των δράσεων των Μέτρων 2.1.4 και 2.1.6
β) Την κάλυψη των προκαλούμενων από την εφαρμογή των μέτρων δαπανών.

fekΜέτρο: 2.1.4 ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

 • Βιολογική γεωργία 214/1.1
 • Βιολογική κτηνοτροφία 214/1.2
 • Εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας 214/1.3
 • Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές 214/1.4
 • Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών 214/2.1
 • Προστασία υγροτοπικών συστημάτων 214/2.2
 • Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού 214/2.3
 • Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων 214/2.3 Β
 • Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων 214/3.1
 • Διατήρηση εκτατικών καλλιεργειών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση 214/3.2
 • Προώθηση γεωργικών πρακτικών για την προστασία της άγριας ζωής 214/3.3
 • Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών 214/3.6
 • Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας 214/4.1
 • Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας 214/4.2

Μέτρο: 2.1.6 ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

 • Αποκατάσταση αναβαθμίδων 216/2.2

 ΚατηγορίεςΆγρια Ζωή, Νομοθεσία, Περιβάλλον

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: