Απαγόρευση θήρας, σε περίπτωση χιονοπτώσεων, στο ν. Καρδίτσας

skylos, xioni

Με την αριθμ. 2071/195133/10-10-2013 απόφαση της Δ/νσης Δασών Καρδίτσας απαγορεύεται η θήρα στο ν. Καρδίτσας, κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2013 − 2014 και όπου δεν απαγορεύεται με Δασική Αστυνομική Διάταξη Θήρας όπως παρακάτω:

  • Παντός θηράματος με ενέδρα στις πηγές (καρτέρι).
  • Των τριχωτών θηραμάτων όταν και όπου το έδαφος καλύπτεται με χιόνι και ιδιαίτερα δια παρακολουθήσεως των ιχνών επί της χιόνος.
  • Παντός θηράματος σε περιπτώσεις ιδιαιτέρως δυσμενών συνθηκών όπως χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης.

Οι παραβάτες θα διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις Διατάξεις των Ν.Δ. 86/69, 996/71, του Ν. 177/75, της υπ’ αριθμ. 414985/1985 κοινής Υπουργικής Απόφασης και της Η.Π. 37338 /1807/Ε103/1−9−10 κοινής Υπουργικής απόφασης.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της, μέχρι τέλος της Κυνηγετικής περιόδου 2013 −2014.

Η εφαρμογή της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, Αστυνομική Διεύθυνση, Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας και Κυνηγετικούς Συλλόγους του Νομού Καρδίτσας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: