Απαγόρευση κυνηγιού λόγω χιονοπτώσεων σε 4 περιοχές

tsixla xioni

 • Δ/νση Δασών Ιωαννίνων

Απόφαση: Αριθμ. οικ. 73317/2984/20-11-2013

Απαγορεύουμε το κυνήγι παντός θηράματος στην περιοχή αρμοδιότητάς μας (που περικλείεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων) κατά την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2013 − 2014, σε περίπτωση που επικρατούν ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω:
1. Χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης.
2. Πλήρους κάλυψης του εδάφους με χιόνι.
Οι παραβάτες της παρούσας θα διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των Νομοθετικών Διαταγμάτων 86/69, 996/71, του Νόμου 177/75 και της υπ’αριθμ. 414985/29−11−1985 κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύουν.

 • Δασαρχείο Σερρών

Απόφαση: Αριθμ. 22102/20-11-2013

Απαγορεύουμε την άσκηση του κυνηγιού όλων των ειδών της άγριας πανίδας (τριχωτών και πτερωτών) στην περιοχή ευθύνης και δικαιοδοσίας του Δασαρχείου Σερρών, σε περίπτωση χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και έντασης, όταν και όπου το έδαφος είναι πλήρως καλυμμένο με χιόνι .

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της και μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2013−2014, ήτοι στις 28−2−2014.
Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 και της αριθ. 414985/85 Κ.Υ.Α όπως ισχύουν.

 • Δασαρχείο Λαγκδά

Απόφαση: Αριθμ. 87321/20-11-2013

Απαγορεύουμε στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Λαγκαδά την άσκηση του κυνηγιού όλων των θηραμάτων (τριχωτών και πτερωτών) σε περίπτωση χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και έντασης όταν συνεπεία αυτής το έδαφος είναι καλυμμένο από το χιόνι σε ύψος τέτοιο ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης των ιχνών των θηραμάτων επ’ αυτού και την άσκηση του κυνηγιού των πτερωτών θηραμάτων σε περίπτωση επικράτησης παρατεταμένων χρονικά δυσμενών για τα πτηνά καιρικών συνθηκών (παγετός).

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της μέχρι τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2013 − 2014 (28/02/2014).

 • Δασαρχείο Σιδηροκάστρου

Απόφαση: Αριθμ. 21991/20-11-2013

Απαγορεύουμε καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2013−2014 σε όλη την περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Σιδηροκάστρου, το κυνήγι κάθε θηράματος (τριχωτών και πτερωτών) σε περίπτωση χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και έντασης όταν συνεπεία αυτής το έδαφος είναι καλυμμένο από το χιόνι ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των ιχνών των θηραμάτων ειτ’ αυτού καθώς και την άσκηση του κυνηγιού των πτερωτών θηραμάτων σε περίπτωση επικράτησης παρατεταμένων χρονικά δυσμενών για τα πτηνά καιρικών συνθηκών (χιόνια − παγετός).

Επίσης απαγορεύουμε την σύλληψη των θηραμάτων στις φωλιές και τα καταφύγιά τους. Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.86/69, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Παρόμοιες αποφάσεις καθώς και οι ρυθμίσεις θήρας της περιόδου 2013-14 καταχωρούνται στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://dasarxeio.com/ruthmiseis-thiras-13_14/ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , ,

2 replies

 1. Σας κοινοποιώ την παρακάτω απόφαση περί απαγόρευσης του κυνηγιού σε περίοδο δυσμενών για τα θηράματα καιρικών συνθηκών όπως εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ισχύει και όχι π.χ. μετά από μία ήπια σε ένταση και πρόσκαιρη χιονόπτωση.

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Πρέβεζα – 1 – 2003
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ Αριθ. Πρωτ. :60
  Ταχ. Δ/νση : Λ. Ειρήνης 83
  Πληροφορίες :Β. Δάλαρος
  Τηλ.& FAX : 0682 – 24870 ΠΡΟΣ: Εθνικό Τυπογραφείο

  ΘΕΜΑ:Απαγόρευση κυνηγιού σε περίοδο δυσμενών καιρικών συνθηκών.

  Α Π Ο Φ Α Σ Η

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις
  α. Του Ν. 2503/97 «Διοίκηση- Οργάνωση- Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π.».
  β. Του άρθρου 258 παρ. 3 εδ. στ΄ του Ν.Δ 86/69 «περί Δασικού Κώδικα».
  γ. Του άρθρου 5 παρ. 3 της αριθ. 414985/22-11-85 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας, σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας.
  2. Την αριθ. 90227/185/14-1-2003 διαταγή του Υφυπουργού Γεωργίας κ. Φ. Χατζημιχάλη, αναφορικά με απαγορεύσεις του κυνηγιού σε περίοδο δυσμενών καιρικών συνθηκών.
  3. Την αριθ. 20446/17-9-2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους προϊσταμένους των Δασικών Υπηρεσιών.
  4. Την ανάγκη προστασίας των ειδών της άγριας πανίδας στο Νομό Πρέβεζας έναντι δυσμενών καιρικών συνθηκών, που μπορεί να εκδηλωθούν στην περιοχή μας ή σε διάφορες περιοχές της Επικράτειας.

  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

  1. Απαγορεύουμε το κυνήγι κάθε θηράματος στην περιφέρεια του Νομού Πρέβεζας, σε περίπτωση εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων (χιονοπτώσεις μεγάλης διάρκειας και έντασης, παγετοί κ.λ.π.) στην περιοχή μας ή σε διάφορες περιοχές της Επικράτειας, εφόσον κριθεί ότι τα παραπάνω καιρικά φαινόμενα καθιστούν δύσκολη έως αδύνατη τη διαβίωση των ειδών της άγριας πανίδας εντός των βιοτόπων τους.
  2. Η διαπίστωση της ύπαρξης των προϋποθέσεων εφαρμογής της παρούσας, η χρονική διάρκεια ισχύος των μέτρων και η ενημέρωση των κυνηγών – μέσω σχετικών ανακοινώσεων- ανήκει στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Δασών Πρέβεζας.
  3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της με μέριμνα της Δ/νσης Δασών Πρέβεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 301/76 και οι παραβάτες θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.

  Ο
  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

  ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: