Απαγόρευση Θήρας σε περίοδο δυσμενών καιρικών συνθηκών στο νομό Ευβοίας

xionismeno topio

Με την αριθμ. 4862/254705/19.12.2013 απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Ευβοίας απαγορεύεται η θήρα παντός θηράματος στην περιοχή του νομού Ευβοίας κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο 2013-2014 σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων που έχουν κύριο χαρακτηριστικό τη χιονόπτωση, τον παγετό, τους δυνατούς ανέμους κ.α., εξαιτίας των οποίων τα είδη της άγριας πανίδας καθίστανται ευάλωτα και ανήμπορα να αναπτύξουν τις ικανότητες άμυνας και διαφυγής ως δικαίωμα αρχής στα πλαίσια άσκησης της θήρας. 

Στην περίπτωση ύπαρξης χιονοσκεπών εκτάσεων απαγορεύεται η άσκηση θήρας σε απόσταση διακοσίων (200) μέτρων από τις εκτάσεις αυτές. 

Οι παραβάτες της παρούσης, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Δασικής Νομοθεσίας (ΝΔ. 86/69 και 996/71, ν. 177/75, της με αριθμ. 441985/29-11-1985 Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103/01-09-2010 Κ.Υ.Α., όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/23-02-2012 (Φ.Ε.Κ. 415/τ.Β/2012) απόφαση.

Η εφαρμογή και τήρηση της παρούσης, ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, των Κυνηγετικών Συλλόγων, Μελών Κυνηγετικών Οργανώσεων, των Ομοσπονδιακών Φυλάκων Θήρας, της Ελληνικής Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: