Νέο ευρωπαϊκό βραβείο προβάλλει τη βιοποικιλότητα της Ευρώπης

eu

19.12.2013

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει το βραβείο Natura 2000 που σκοπό έχει να αναγνωρίσει την αριστεία όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές διαφύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη. Αν αναλαμβάνετε δραστηριότητες που έχουν σχέση με το Natura 2000, το βραβείο αυτό μπορεί να σας δώσει την ευκαιρία να κάνετε γνωστό το έργο σας.

Το Natura 2000 είναι ένα δίκτυο προστατευόμενων περιοχών μεγάλης βιοποικιλότητας, το οποίο καλύπτει περίπου το 20% του εδάφους της ΕΕ και διαθέτει πλούσια χλωρίδα και πανίδα: από τα ορεινά δάση οξιάς της Τσεχίας μέχρι τις χελώνες των υγροτόπων της Πολωνίας και τα δελφίνια στα ανοικτά των ακτών της Ισπανίας. Εκτός από την προστασία της φύσης, το δίκτυο παρέχει επίσης πολλά οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία.

Οι Ευρωπαίοι δίνουν μεγάλη σημασία στη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά λίγοι γνωρίζουν το δίκτυο Natura 2000. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, εννέα στους δέκα Ευρωπαίους θεωρούν ότι η μείωση του αριθμού των φυσικών ενδιαιτημάτων και η εξαφάνιση ή ο κίνδυνος εξαφάνισης ορισμένων ζώων και φυτών είναι σοβαρά προβλήματα. Οι περισσότεροι πολίτες θεωρούν ότι οι δράσεις προστασίας της φύσης παίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της καταστροφής πολύτιμων εκτάσεων στην ξηρά και τη θάλασσα (99% έως 83% των ερωτηθέντων ανάλογα με το κράτος μέλος). Όμως, μόνον το 27% των ερωτηθέντων είχαν ακούσει για το Natura 2000.

Το νέο ετήσιο βραβείο θεσπίστηκε για να καλύψει αυτό το κενό ενημέρωσης του κοινού, προβάλλοντας τον πλούτο των περιοχών του Natura 2000 και αναγνωρίζοντας την αριστεία σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Κάθε χρόνο θα απονέμονται πέντε βραβεία σε διάφορους τομείς: επικοινωνία, μέτρα διαφύλαξης του περιβάλλοντος, κοινωνικοοικονομικά οφέλη, συμβιβασμός συμφερόντων/αντιλήψεων, δικτύωση και διασυνοριακή συνεργασία.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από οποιονδήποτε φορέα συμμετέχει άμεσα στο Natura 2000 (δημόσιες και τοπικές αρχές, επιχειρήσεις, ΜΚΟ, γαιοκτήμονες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ιδιώτες). Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 18 Φεβρουαρίου 2014. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Βραβείου Natura 2000.

Οι νικητές των πρώτων βραβείων Natura 2000 θα ανακοινωθούν τον Μάιο του 2014 και το έργο τους θα βραβευθεί σε ειδική τελετή στις Βρυξέλλες, παρουσία υψηλά ιστάμενων προσώπων.

Ιστορικό

Το Natura 2000 είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα. Είναι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών, το οποίο θεσπίστηκε δυνάμει της οδηγίας περί ενδιαιτημάτων του 1992. Σκοπός του δικτύου είναι να εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη επιβίωση των πλέον πολύτιμων και απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών και ενδιαιτημάτων της Ευρώπης. Παρόλο που το δίκτυο περιλαμβάνει φυσικά καταφύγια, το μεγαλύτερο μέρος των εκτάσεων ανήκει σε ιδιώτες. Δίνεται έμφαση στη βιωσιμότητα της μελλοντικής διαχείρισης, τόσο από οικολογική όσο και από οικονομική άποψη.

Περισσότερες πληροφορίες

Ιστότοπος του επιτρόπου Περιβάλλοντος της ΕΕ, Γιάνεζ Ποτότσνικ:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/potocnik/index_en.htm

Ιστότοποι της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)ΚατηγορίεςΠεριβάλλον

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: