Περιοχή Ειδικής Προστασίας ‘’ΟΡΟΣ ΧΟΛΟΜΩΝ’’

Αγαπητό ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ,

Παίρνοντας αφορμή από την διαβούλευση «Χαρακτηρισμός ως προστατευόμενης της περιοχής του όρους Μαινάλου ως Περιφερειακού Πάρκου», επισυνάπτω το παρακάτω κείμενο, το οποίο παρουσίασα στις διαβουλεύσεις που γίνονταν το 2006 στη Νομαρχία Χαλκιδικής με την ιδιότητα, τότε, του υπαλλήλου του Δασαρχείου Αρναίας, του Προέδρου της Ένωσης Δασοπόνων Κεντρικής Μακεδονίας και του Αντιπροέδρου της Πανελλήνιας – Δασοπονικής- Ομοσπονδίας Δασικών Υπαλλήλων.

Αρναία 29/12/2013

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ – ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Ιωάννης Κέκερης

(www.wondergreece.gr)

(www.wondergreece.gr)


ΘΕΜΑ: 
“Τροποποίηση – Επικαιροποίηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης Περιοχής Ειδικής Προστασίας ‘’ΟΡΟΣ ΧΟΛΟΜΩΝ’’ / Εισηγητικό σημείωμα”.

ΣΧΕΤ:  5932/8-12-05 & 203/23-1-2006 δ/γές Δ/νσης Δασών Ν. Χαλκιδικής

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ:

Όπως αναφέρει σε σχετική έκδοσή του το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), σε εφαρμογή της 92/43 οδηγίας της ΕΟΚ ανέλαβε να εκτελέσει με έγκριση των αρμόδιων Ευρωπαϊκών Επιτροπών (Επιτροπή HABITAT 3-4/6/94 & Επιτροπή  LIFE 5-6/10/94) το έργο NATURA 2000, από 1/6/1994 μέχρι 31/3/1996.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και  25 % από τις Εθνικές Αρχές, δηλ. το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας  και Δημοσίων Έργων και το Υπουργείο Γεωργίας (Γενική Γραμματεία Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος)

Στα πλαίσια αυτού του έργου επιλέχθηκε ο Χολομώντας ως Περιοχή Κοινοτικού Ενδιαφέροντος (ΠΚΕ) και στη συνέχεια εντάχθηκε στο έργο LIFE – Φύση, ως Περιοχή Ειδικής Προστασίας στα πλαίσια της Κοινοτικής Οδηγίας 79/409 ΕΟΚ,  με ανάδοχο το ΕΘΙΑΓΕ σύμφωνα με το αριθ. Β4 3200/97/243 συμβόλαιο μεταξύ αυτού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με συγχρηματοδότηση κατά 65% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 35% από τα προαναφερθέντα Υπουργεία.

Στις περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες (Δασαρχεία) ανατέθηκε η αρμοδιότητα εκτέλεσης των έργων και εργασιών άμεσης προτεραιότητας με την 56914/1226/17-3-1998 απόφαση Υπουργού Γεωργίας και για την υλοποίηση τους συντάχθηκε και υπογράφηκε το από 18 Νοεμβρίου 1999 Συμφωνητικό μεταξύ του τότε Γενικού Δ/ντή Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος και του Γενικού Δ/ντή του ΕΘΙΑΓΕ.

Η ενημέρωση λοιπόν των Δασικών Υπηρεσιών της Χαλκιδικής ακολούθησε την προαναφερθείσα διαδικασία, πράγμα που φανερώνει ότι αυτές βρέθηκαν προ τετελεσμένου γεγονότος.

Να σημειωθεί ότι με αίτημα των υπαλλήλων τους, έγινε η πρώτη ανοιχτή ενημέρωση των λοιπών τοπικών φορέων και του κοινού την Άνοιξη του 2000.

Τις ενημερωτικές συγκεντρώσεις ακολούθησε η σύνταξη Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης – Σχέδιο Διαχείρισης Περιοχής Ειδικής Προστασίας “ΟΡΟΣ ΧΟΛΟΜΩΝ” το 2000 η οποία εστάλη στις Δασικές Υπηρεσίες του Νομού και στην Νομαρχία και στους ενδιαφερόμενους Δήμους και για τη οποία καλούμαστε σήμερα να εκφράσουμε τις απόψεις, παρατηρήσεις και προτάσεις μας, για την επικαιροποίησή της, ή μάλλον για την επανασύνταξή της:

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Όπως προαναφέρθηκε η ενημέρωσή μας υπήρξε με εκ των υστέρων και ελλιπής. Η κοινωνική συναίνεση όχι μόνο δεν εξασφαλίσθηκε, αλλά αντιθέτως υπήρξε κάθετη αντίθεση ειδικά από τους κατοίκους του Ταξιάρχη, του οποίου εξ ολοκλήρου η έκταση περιλαμβάνεται στην Περιοχή Ειδικής Προστασίας.

Στις δυο συγκεντρώσεις που προανάφερα καταδείχθηκε ότι οι κάτοικοι στο θέμα της προστασίας και διαχείρισης του ορεινού όγκου του Χολομώντα εμπιστεύονται απόλυτα τις Δασικές Υπηρεσίες της περιοχής, Δ/νση Δασών, και τα Δασαρχεία Ταξιάρχη, Πολυγύρου και Αρναίας.

Το γεγονός αυτό μας ικανοποιεί από τη μια μεριά και από την άλλη μας καθιστά προσεκτικούς, μήπως με τυχόν άστοχη ενέργεια από φίλοι του Δάσους και σύμμαχοί μας στην δασοπροστασία βρεθούν αντιμέτωποί μας.

Ø    Επιβάλλεται στην μελέτη να συγκεκριμενοποιηθούν οι δεσμεύσεις που απορρέουν από την Κοινοτική Νομοθεσία.

Ø    Είναι φανερό πως επειδή η ένταξη της περιοχής έγινε στα πλαίσια του έργου “Αναγνώριση και αξιολόγηση βιοτόπων ορνιθοπανίδας για ένταξη στο Κοινοτικό δίκτυο της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ” η αρχική μελέτη περιστράφηκε στα μέτρα και σκοπούς της προστασίας της ορνιθοπανίδας.

Ø    Όσον αφορά την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σελίδες 2-113 έχουμε να παρατηρήσουμε: Η άγρια Χλωρίδα πράγματι  αυτή είναι πλουσιότατη στην περιοχή του Χολομώντα. Η αναφορά στην σελ. 40 ότι “στο Χολομώντα είναι αισθητή η σταδιακή βελτίωση του οικοσυστήματος, χάρις στη φύλαξη και ορθολογική διαχείριση των δασών που άρχισε εδώ και 40 χρόνια” δείχνει ότι η περιοχή έτυχε της δέουσας προστασίας, χωρίς να υπάρχει ο χαρακτηρισμός της, ως προστατευόμενη.

Ø    Οι ξηράνσεις των δρυοδασών που αναφέρονται οφείλονται στην ξηρασία της δεκαετίας 1985-95 και όχι σε ενδογενείς παράγοντες. Ήδη με τα αυξημένα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα από 1999 και μετά αρχίζουν τα δρυοδάση και επανέρχονται στην πρώην κατάσταση.

Ø    Θεωρούμε ότι οι Αναδασώσεις Μαύρης Πεύκης επέτυχαν και ανόρθωσαν σε δάση υποβαθμισμένες δασικές εκτάσεις και δασικά εδάφη ώστε να μην θυμίζουν οι διαχειριζόμενες πευκοσυστάδες ότι τα πεύκα είναι ξένα στην περιοχή. Και αν συμβεί στο μακρινό μέλλον, όχι παντού, να υποχωρήσουν με φυσικό τρόπο τα πεύκα προς όφελος των δρυοδασών τότε θα έχουν εκπληρώσει τα κωνοφόρα την αποστολή τους ως πρόδρομοι των πλατυφύλλων.

Ø    Όσον αφορά την πιτυοκάμπη αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο.

Ø    Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για περιοχή (οικο) ανάπτυξης και συγχρόνως να θέλουμε να μειώσουμε την επισκεψιμότητα.

Ø    Δεν θεωρούμε ότι στην περιοχή υφίσταται εντατική γεωργική καλλιέργεια, εκτός αν θεωρείται τέτοια η ελατοκαλλιέργεια και η δάσωση γεωργικών εκτάσεων.

Ø    Η ποιμενική κτηνοτροφία στην περιοχή του εθνικού δικτύου Παλαιόχωρας Αρναίας, λόγω της υπερβόσκησης επέφερε μεγάλη υποβάθμιση της βλάστησης. Είναι ανάγκη για την συγκεκριμένη περιοχή να συνταχθεί υπομελέτη βελτίωσης και ανόρθωσης της υποβαθμισμένης δασικής έκτασης με ρύθμιση της ποιμενικής κτηνοτροφίας, σε συνεργασία με τους ΟΤΑ, τον Σύλλογο Κτηνοτρόφων και τους κτηνοτρόφους της Παλαιόχωρας και της Αρναίας.

Ø    Όσον αφορά την άγρια πανίδα τα πράγματα δεν είναι απογοητευτικά όπως παρουσιάζονται.

Ø    Στην υπό μελέτη περιοχή και ειδικώτερα στην περιοχή του Δασαρχείου Αρναίας, υπάρχουν από θηλαστικά: Ζαρκάδια, Αγριογούρουνα, Λαγοί, Σκίουροι, Λύκοι, Αγριόσκυλα, Αλεπούδες, και Αγριόγατοι, Κουνάβια, Νυφίτσες, Ασβοί.

Ø    Πτερωτά: Αετοί, Αγριοπερίστερα, Φάσσες, Φασιανοί, Αγριόρνιθες (όχι μόνιμα), Ορεινή Πέρδικα, Γερακίνες, Μαυρογέρακες, Δρυοκολάπτες, και μεταναστευτικά όπως Μπεκάτσες κ.ά. Δεν επισημάνθηκε το πλήθος των ειδών της πτηνοπανίδας και ειδικά των αρπακτικών που αναφέρονται.

Ø    Η ύπαρξη δύο Καταφυγίων Θηραμάτων Άγριας Ζωής του “Χολομώντα – Ντουρίτσα” 15.970 στρεμμάτων και “Χαβρία” 12.500 στρ. και μιας Περιοχής Απαγόρευσης Θήρας “Πραβήτα”  1.850 σρεμ. αρκούν όπως δείχνει η παρουσία των θηραμάτων που προανέφερα, για την διατήρηση της άγριας πανίδας, πτερωτής και μη.

Ø    Η συνολική αυτή έκταση των 30.320 στρεμμάτων, μαζί με τα 25.000 στρεμ. της Διοίκησης Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη αποτελούν εγγύηση για την προστασία και ανάπτυξη της άγριας πανίδας της περιοχής.

Ø    Να σημειωθεί ότι η περιοχή του Χαβρία που αποτελεί αδιατάρακτο φυσικό απόθεμα στα φαραγγώδη και απότομα πρανή των οχθών, κηρύχθηκε Κ.Α.Ζ. ύστερα από συνεχείς προσπάθειες να πεισθούν οι κάτοικοι και ειδικά οι κυνηγοί της Μεγάλης Παναγίας. Στην περιοχή αυτή εγκαταστήσαμε παρατηρητήριο για την παρακολούθηση της ορνιθοπανίδας και προστασία της περιοχής.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ:

Σκοποί, “πλην του κυρίου του σκοπού της προστασίας της ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων”:

·     Αειφορική ανάπτυξη των φυσικών πόρων,

·     Παροχή διευκολύνσεων για αναψυχή και περιβαλλοντική εκπαίδευση,

·     Ανάπτυξη του οικοτουρισμού,

·     Οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη των κατοίκων της περιοχής.

· ΣΤΟΧΟΣ 1ος Προστασία και διατήρηση της γενετικής ποικιλίας της ορνιθοπανίδας  και λοιπής πανίδας.

 

ΔΡΑΣΕΙΣ:

§ Η απαγόρευση της θήρας να περιοροσθεί μόνον στα υπάρχοντα Καταφύγια και την Περιοχή Απαγόρευσης Θήρας των 1.850 σρεμ. “Πραβήτα” με χαρακτηρισμό της ως “αδιατάρακτης έκτασης” για την παρατήρηση της διατήρησης και αύξησης της βιοποικιλότητας υπέχουσα θέση “μάρτυρα” στην περιοχή.

§ Για την διάνοιξη νέων δασοδρόμων όταν η Δασική Υπηρεσία  κρίνει την αναγκαιότητα. Εξ άλλου με τον Ν.3208/2003 για την διάνοιξη δασοδρόμων απαιτείται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

§ Για τις υλοτομικές δραστηριότητες ότι ισχύει στις Διαχειριστικές Μελέτες των Δασικών Υπηρεσιών, οι οποίες συντάσσονται στα πλαίσια της Δασοπονίας Πολλαπλών Σκοπών με σεβασμό στο Φυσικό Περιβάλλον και την αειφορία.

§ Οι δασώσεις αγρών να μην απαγορεύονται. Σε αντίθετη περίπτωση να υπάρχουν προγράμματα επιδότησης μη Δασικών Καλλιεργειών, διότι οι δασικές καλλιέργειες προτιμώνται για ενίσχυση του εισοδήματος των κατοίκων, που λόγω της οριακής απόδοσης των αγροτικών εδαφών δεν αποδίδουν οι γεωργικές καλλιέργειες.

§ Όσον αφορά την κτηνοτροφία το πρόβλημα εστιάζεται στην περιοχή της Παλαιόχωρας στα όρια των Δασαρχείων Αρναίας και Πολυγύρου. Η σε μέγιστο βαθμό υποβάθμιση της βλάστησης, μέχρι εξαφάνισης από την υπερβόσκηση, προκαταλαμβάνει αρνητικά τον επισκέπτη σχετικά με την δασοκάλυψη της περιοχής.

§ Δεν είναι δυνατόν να καθορίζεται η ύπαρξη ή μη  δεδνροφραχτών στα αγροκτήματα. Αν εννοούνται οι δασολωρίδες ανάμεσα στους αγρούς, αυτές ρυθμίζονται από  τη Δασική Νομοθεσία. (αρθρο 177 Ν.Δ. 86/69)

· ΣΤΟΧΟΣ 2ος Προστασία και διατήρησης της χλωρίδας, οικοτόπων και γενετικής ποικιλίας από

1.    Πυρκαγιές

2.    Βοσκή,

3.    Ασθένειες

4.    Εισαγωγή ξενικών ειδών,

5.    Άλλες αιτίες (λαθροϋλοτομίες, κλαδονομή, εκχερσώσεις)

· ΣΤΟΧΟΣ 3ος Προστασία και διατήρηση των υπέργειων και υπόγειων υδατίνων πόρων.

§ Για την κατασκευή φραγμάτων απαιτούντα ειδικές μελέτες.

· ΣΤΟΧΟΣ 4ος Προστασία και διατήρηση συντήρηση και ανάδειξη των αρχαιολογικών, ιστορικών, θρησκευτικών κλπ. χώρων,

· ΣΤΟΧΟΣ 5ος Διατήρηση της αειφορικής δασοπονίας.

§  Υπάρχουν Διαχειριστικές Μελέτες.

· ΣΤΟΧΟΣ 6ος Διατήρηση της αειφορικής γεωργίας (φυτοφάρμακα, γεωτρήσεις)

· ΣΤΟΧΟΣ 7ος Διατήρηση τοπίου.

· ΣΤΟΧΟΣ 8ος Οργάνωση αναψυχής και οικοτουρισμού στον Χολομώντα, με προτεινόμενα έργα:

1.    Θέσεις περιορισμένης στάθμευσης,

2. Πεζόδρομοι, (μικρής απόστασης – έως 5 χλμ, μεσαίας απόστασης,  5-10 χλμ, μεγάλης απόστασης –  άνω των 10χλμ, Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πεζόδρομοι παρατήρησης της Άγριας Ζωής.

§ Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην έννοια της “διαχείρισης των επισκεπτών”. Η κίνηση των επισκεπτών πρέπει να είναι ελεύθερη.

§ Με την επιτήρηση – προστασία και τη καλή ενημέρωση – πληροφόρηση θα αναπτύσσεται η περιβαλλοντική ευαισθησία των επισκεπτών, σε θέματα ρύπανσης, πυροπροστασίας, κλπ.

3.    Δημιουργία χώρων αναψυχής,

4.    Δημιουργία θέσεων θέας,

5.    Κατασκευή φραγμάτων συγκράτησης νερού, -Ειδικές μελέτες.

6.    Καλλιέργεια δασών εκατέρωθεν των ασφαλτοδρόμων

7.    Προστασία μεμονωμένων, ή ιστορικών δένδρων,

8.    Ταίστρες ζώων,

9.    Κέντρα πληροφόρησης δύο (2).

§ 3ο Κέντρο πληροφόρησης προτείνουμε να γίνει και από την είσοδο της Αρναίας στη θέση που βρίσκεται εγκατεστημένο το Πράσινο Λυόμενο του Δασαρχείου Αρναίας.

§ Ίδρυση Φυσικού Μουσείου στην περιοχή ευθύνης του Ταξιάρχη, στο οποίο ανάμεσα στα άλλα θα φιλοξενήσει την πλουσιότατη φυτοσυλλογή του Βοτανολόγου Παύλου Χαριστού με την συγκατάθεση των κληρονόμων του.

10.     Δημιουργία Δασοβοτανικού κήπου.

§ Ήδη από το 1992 στο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο του Δήμου Αρναίας και νωρίτερα ακόμη υπήρχε η σκέψη για τη δημιουργία ενός Δασοβοτανικού Κήπου στην περιοχή του Δασαρχείου Αρναίας, χωρίς προσδιορισμό χωροθέτησης. Με την ίδρυση της Ιεράς Μονής του Αγίου Κοσμά στην περιοχή “Γκόμπελος” Δ.Δ. Αρναίας, επιλέχτηκε από τους μελετητές η τοποθεσία αυτή για την εγκατάσταση του Δ.Κ. επιλογή που οι υπάλληλοι του Δασαρχείου Αρναίας θεωρήσαμε φυσιολογική, τόσο γιατί έλυνε τον προβληματισμό μας για την χωροθέτηση, όσο και γιατί θεωρήσαμε  υποχρέωση και προσφορά στον πρώτο “Οικολόγο”, όπως θεωρήθηκε ο Άγιος που δίδαξε την αγάπη στα δένδρα και τον σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, προφητεύοντας το σημερινό οικολογικό πρόβλημα.

11.     Εγκατάσταση συστήματος συνεχούς παρατήρησης,

12.     Κατασκευή πύργων παρατήρησης Άγριας Ζωής,

13.     Διαχείριση της βλάστησης σε ορισμένες θέσεις με σκοπό την αύξηση της βιοποικιλότητας,

14.     Εγκατάσταση πινακίδων πληροφόρησης,

15.     Κατασκευή μεγάλου φράγματος στη θέση “Ποταμός” Ζερβοχωρίων και δημιουργία τεχνητής λίμνης.

§ Παρέλκει θεωρούμε να τονίσουμε ότι απαιτείται  ειδική μελέτη, όπως και για όλες τις δράσεις, που προαναφέραμε.

16.     Βιολογικός καθαρισμός λυμάτων στα Δ.Δ. Ταξιάρχη, Πλανά, Μ. Παναγία, Γομάτι, Νεοχώρι, Παλαιοχώρι Αρναία.

· ΣΤΟΧΟΣ 9ος Περιβαλλοντική εκπαίδευση – Ερμηνεία φυσικού περιβάλλοντος.

· ΣΤΟΧΟΣ 10ος Συνεχής παρακολούθησης της εξέλιξης των φυσικών και μη φυσικών χαρακτηριστικών του Χολομώντα,

· ΣΤΟΧΟΣ 11ος Θεσμικά – διοικητικά μέτρα.

§ Ο Φορέας Διαχείρισης θα πρέπει να είναι ναι μεν στα πλαίσια της Δ/νσεως Δασών, αλλά να αποτελεί χωριστό Νομικό Πρόσωπο, ώστε να μπορεί να “εκμεταλλεύεται” τα προγράμματα της Ε.Ε. για όφελος των κατοίκων ή έστω διαφόρων ομάδων. Δασεργατών, Καλλιεργητών, Επενδυτές αγροτουριστικών μονάδων, αγροτοβιομηχανιών, κ.ά.

§ Εάν ο Φορέας Δ/νση Δασών δεν μπορεί να εντάσσει τις διάφορες δράσεις, λόγω του στενού δημόσιου χαρακτήρα, σε επιδοτούμενα Προγράμματα Ε.Ε. τότε αυτός θα πρέπει να αναλάβει τον εποπτικό – ελεγκτικό ρόλο, την δε υλοποίηση των δράσεων από άποψη μελέτης και εφαρμογής – εκτέλεσης, να αναλαμβάνουν οι άλλοι φορείς είτε απ’ ευθείας (Α.Π.Θ.) είτε με Προγραμματικές Συμβάσεις (Ο.Τ.Α. και Επιχειρήσεις τους)

· ΣΤΟΧΟΣ 12ος Εκπαίδευση μετεκπαίδευση προσωπικού.

§ Κι εδώ να προωθηθούν προγράμματα εκπαίδευσης των διαφόρων κατοίκων επενδυτών.

· ΣΤΟΧΟΣ  13oς Διάρκεια ισχύος – κόστος υλοποίησης.

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

Αρχική μας θέση ήταν και παραμένει ότι για να επιτευχθούν οι σκοποί και οι στόχοι αυτοί δεν χρειάζεται ούτε ιδιαίτερη μελέτη, ούτε νέοι φορείς.  Για τη Δασική Υπηρεσία δεν υπάρχουν φυσικές περιοχές άξιες και ανάξιες προστασίας.

Από τη στιγμή που αποφασίσθηκε η τροποποίηση – επικαιροποίηση της μελέτης, που όπως δείχνουν τα πράγματα αποτελεί μονόδρομο, δεν είναι δυνατόν να απέχει η Δ.Υ. από την όλη διαδικασία της μελέτης, την διαχείριση και προστασίας του ορεινού όγκου του Χολομώντα, που παρέλαβε αποδασωμένο και πλήρως δασικά υποβαθμισμένο, από την λαίλαπα της Κατοχής και του Εμφυλίου, τον ανέπτυξε, τον ανόρθωσε και τον παρουσιάζει σήμερα σαν μια από τις πιο αξιόλογες Δασικές Περιοχές της Χώρας, με ασύγκριτη βιοιποικιλότητα.

Αυτό το πέτυχε με την συστηματική και προσεκτική διαχείριση και προστασία, αφού κατόρθωσε στην δύσκολη μεταπολεμική περίοδο να συμφιλιώσει τον ντόπιο πληθυσμό με το Δάσος και τη Δασική Υπηρεσία.

Έλυσε το ιδιοκτησιακό με αποτερματισμούς και αναγνωρίσεις. Οριοθετήθηκαν οι ιδιωτικές αγροτικές εκτάσεις και οι περισσότεροι κάτοικοι με λυμένο το ιδιοκτησιακό προχώρησαν με την προτροπή της σε δασώσεις αγρών ιδίως με ελάτη για την παραγωγή Δένδρων Χριστουγέννων, αυξάνοντας έτσι την δασοκάλυψη και βιοποικιλότητα.

 Έγιναν έτσι οι κάτοικοι αυτόκλητοι και άμισθοι δασοφύλακες, πυροφύλακες και εργάτες αναδάσωσης.

Τα αποτελέσματα αυτά της εναγώνιας άσκησης φιλοδασικής πολιτικής δεκαετιών, πρέπει να διατηρηθούν και μετά την έγκριση της αναθεωρημένης – επικαιροποίησης της μελέτης.

Ανάγκη λοιπόν είναι πριν την προώθηση και κατά τον καιρό της σύνταξης να μηδενισθούν τα σημεία τριβής με τους κατοίκους, ώστε αυτή να τύχει πλατειάς αποδοχής από την τοπική κοινωνία, διαφορετικά θα μπούμε σε περιπέτειες.

 Το καθεστώς της αρτιότητας για πολεοδόμηση εκτός σχεδίου να παραμείνει ως έχει. Η διασπορά των αγροκτημάτων είναι τέτοια που ο δασικός πυρήνας δεν θίγεται με την ανέγερση κτιρίων που να συμβαδίζουν με το περιβάλλον (πέτρινα, ξύλινα)

Στα φαραγγώδη και απόκρημνα σημεία εγκαταβίωσης και ανάπτυξης της ορνιθοπανίδας, στα οποία πρέπει να περιορισθεί η ζώνη Α΄  δεν υπάρχουν αγροτεμάχια.

Στην περιοχή “Χαβρία” υπάρχει το Κάστρο “Νέπωσι” όπου έχει γίνει μια πρώτη ανασκαφή από την Αρχαιολογική Υπηρεσία και η οποία θα πρέπει να αποφανθεί για τον τρόπο της περαιτέρω ανάδειξής του.

Από πληροφορίες μου η Πολιτιστική Εταιρεία Μακεδνών Κυριών “το Θεοφύλακτον Κάστρον” Παλαιοχωρίου με τη συνδρομή της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και καθηγητών του Α.Π.Θ. ενδιαφέρθηκαν για την εκπόνηση ειδικής μελέτης χαρακτηρισμού της περιοχής ως ιδιαίτερης τοπιακής και πολιτιστικής αξίας. Την  τύχη της πρωτοβουλίας αυτής δεν γνωρίζω σήμερα.

Να σημειωθεί ότι στα Καταφύγια Άγριας Ζωής ισχύουν οι περισσότερες απαγορεύσεις που περιλαμβάνονται στην υπόψη μελέτη (αμμοληψία, ανάπτυξη οικισμών κ.ά.)

Η προέκταση των υπαρχόντων οικισμών που προϋπάρχουν του 1923 να επιτρέπεται τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων και κανονισμών.

Πέρα από τη μελέτη θα πρέπει να συνταχθεί και το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, που θα απορρέει από αυτή, διότι αυτό θα αποτελέσει την κανονιστική πράξη εφαρμογής της μελέτης και του οποίου την τήρηση και εφαρμογή θα κληθούν οι Υπηρεσίες μας να ελέγξουν.

Οι όποιες απαγορεύσεις να απαριθμούνται ρητά και όχι αόριστα του τύπου: ότι δεν επιτρέπεται απαγορεύεται.

Το πόνημα, παράλληλα με την σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων των φορέων, θα πρέπει να παρουσιασθεί στο κοινό, πριν την τελική διαμόρφωσή του, όπως επιτάσσουν οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις περιπτώσεις αυτές.

Το όλο πρόγραμμα θα πρέπει να στοχεύει στην εξέλιξή του ως διαύλου εισροής Κοινοτικών κονδυλίων για την οικοανάπτυξη της περιοχής με συγχρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου, ώστε η συμμετοχή των τοπικών φορέων να μην υπερβαίνει το 25% του κόστους των δράσεων.

  Είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις._

Αρναία 6/2/2006

Ιωάννης Κέκερης

ΔασοπόνοςΚατηγορίεςΔασικά Οικοσυστήματα

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: