Θέσεις για Δασοπόνους & Δασολόγους σε ερευνητικά προγράμματα

TEIΟ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις εξής θέσεις: 

  • Πτυχίο Τεχνολόγου ∆ασοπονίας ΤΕ 

    ΘΕΣΗ: Εξωτερικός συνεργάτης για τη διενέργεια πειραμάτων φυτρωτικότητας και βιωσιμότητας σπόρων και παραγωγής φυταρίων, χρονικής διάρκειας μέχρι τη λήξη του έργου (30-6-2017). Για περισσότερες πληροφορίες (προσόντα, βαθμολογία, προθεσμία, κ.λπ)  δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1/2014

  • Πτυχίο Τεχνολόγου ∆ασοπονίας ΤΕ 

    ΘΕΣΗ: Εξωτερικός συνεργάτης για τη χαρτογράφηση Οικοσυστημάτων και χρήσεων γης με χρήση GIS και Τηλεπισκόπησης, χρονικής διάρκειας έως 30-12-2014.  Για περισσότερες πληροφορίες (προσόντα, βαθμολογία, προθεσμία, κ.λπ)  δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2/2014

  • Πτυχίο ∆ασολόγου ή Τεχνολόγου ∆ασοπονίας ΤΕ 

    ΘΕΣΗ: Εξωτερικός συνεργάτης για την καταγραφή της χλωριδικής σύνθεσης των λιβαδιών, χρονικής διάρκειας έως 30-12-2014. Για περισσότερες πληροφορίες (προσόντα, βαθμολογία, προθεσμία, κ.λπ)  δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3/2014

  • Πτυχιούχος Αρχιτέκτων Τοπίου ή ∆ασολόγος ή Αρχιτέκτων Μηχανικός 

ΘΕΣΗ: Εξωτερικός συνεργάτης για τη μελέτη, Οπτικοποίηση & Ψηφιακή Τεκμηρίωση δύο (2) Μελετών Αρχιτεκτονικής Τοπίου με αντικείμενο: (α) την Αστική Ανάπλαση του ρέματος Καλλιφύτου ∆ράμας, και (β) τη Μελέτη Ανάπτυξης Ποδηλατόδρομου εντός του αστικού ιστού της πόλης της ∆ράμας, χρονικής διάρκειας έως 31-12-2014 και συνολική αμοιβή 15.000 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες (προσόντα, βαθμολογία, προθεσμία, κ.λπ)  δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2014

Σχετικά αρχεία:ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , , ,

1 reply

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: