Εγκύκλιος για την υλοποίηση του προγράμματος Πρόληψη Λαθροϋλοτοµιών έτους 2014

egkyklios

Δημοσιεύτηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ η εγκύκλιος 104353/324/22.1.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΕ0-ΡΡΥ), της Ειδικής Γραμματείας Δασών, με θέμα: «Υλοποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Πρόληψης Λαθροϋλοτοµιών έτους 2014».

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ορίζονται οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης για τρεις µήνες (ή 13 εβδοµάδες) εντός του έτους 2014, σε 124.154 ώρες συνολικά, από τις οποίες α) 47.120 ώρες υπερωριακής απογευµατινής εργασίας µε δαπάνη µέχρι ποσού 319.960 € και 23.474 ώρες υπερωριακής εργασίας τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες µε δαπάνη µέχρι ποσού 201.386 € και β) 53.560 ώρες προς συµπλήρωση της εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής των κλάδων προσωπικού που εργάζεται και σε απογευµατινό ωράριο, µε δαπάνη µέχρι ποσού 160.680 €.

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I περιγράφεται με ενδεικτικό τρόπο ο τρόπος υλοποίησης του προγράμματος.

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II δίνεται η κατανομή των πιστώσεων ανά Περιφέρεια ενώ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III η κατανομή των διατιθέμενων πιστώσεων ανά οργανική μονάδα (Δασαρχείο, Δ/νση Δασών).

 Σχετικό αρχείο:ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

1 reply

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: