Προτάσεις των Επιθεωρητών – Ελεκτών Δ.Δ. για το ανθρώπινο δυναμικό των δασικών υπηρεσιών

dasiki

Δημοσιεύτηκε η Έκθεση Επιθεώρησης-Έρευνας των Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης που διεξήχθη στα Δασαρχεία και τις Διευθύνσεις Δασών χωρίς Δασαρχεία στο σύνολο της χώρας, ήτοι (103) δασικές Υπηρεσίες (εφεξής Δασαρχεία, δεδομένου ότι οι ως άνω Διευθύνσεις, οι οποίες λειτουργούν σε 23 Περιφερειακές Ενότητες –τέως Νομούς– της χώρας, ασκούν και τις αρμοδιότητες Δασαρχείου).

Σύμφωνα με την Έκθεση Επιθεώρησης-Έρευνας  «H ανάγκη διενέργειας της επιθεώρησης προέκυψε από το μεγάλο αριθμό καταγγελιών πολιτών που υποβάλλονται στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., οι οποίοι αναφέρουν προβλήματα στην εξυπηρέτησή τους από τις δασικές Υπηρεσίες, που αφορούν κυρίως μεγάλες καθυστερήσεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεων τους και παραλείψεις οφειλομένων ενεργειών ως προς την επιτήρηση και προστασία των δασών και των εν γένει δασικών εκτάσεων.». 

Παραθέτουμε απόσπασμα από τις προτάσεις που περιέχει η έκθεση και αφορά το ανθρώπινο δυναμικό των δασικών υπηρεσιών της έρευνας

Για τη σύνταξη των προτάσεων ελήφθησαν υπ’ όψιν και οι προτάσεις που διατύπωσαν τα Δασαρχεία στο ερωτηματολόγιο, στα σημεία όπου ζητούνταν οι απόψεις τους.

Ως προς το ανθρώπινο δυναμικό

Οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, να μεριμνήσουν, άμεσα, για την ορθολογική κατανομή διοικητικών υπαλλήλων προς επαρκή στελέχωση των υπαγομένων σε αυτές Δασαρχείων και λοιπών δασικών Υπηρεσιών, πραγματοποιώντας τις αναγκαίες μετακινήσεις υπαλλήλων.

Τα Δασαρχεία της χώρας να τοποθετήσουν με σχετική πράξη τους όλους τους υπαλλήλους στις οργανικές μονάδες τους, λαμβάνοντας ιδιαίτερη μέριμνα για την πλήρη κάλυψη της περιοχής ευθύνης τους από το δασικό προσωπικό.

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α. να μεριμνήσει, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για την εκπαίδευση των παλαιών δασοφυλάκων στο χειρισμό των αγροτικών ζητημάτων, καθώς και εκείνων που προήλθαν από την πρώην Αγροφυλακή στα δασικά ζητήματα.

Η Διεύθυνση Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής να μεριμνήσει ώστε οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δασών Αθηνών, στην οποία υπηρετούν τρεις (3) υπάλληλοι ειδικότητας ΠΕ Γεωτεχνικών/Δασολόγων, ένας (1) ΤΕ Δασοπόνων, τρεις (3) ΔΕ/ΥΕ Δασοφυλάκων, ένας (1) οδηγός και δύο (2) διοικητικοί υπάλληλοι, να μεταφερθούν στο Τμήμα Δασικό της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, ενώ το ως άνω προσωπικό, είναι δυνατόν να συνδράμει στις ανάγκες των Δασαρχείων της Αττικής, με προτεραιότητα το Δασαρχείο Πεντέλης.

dasarxeio.com

Διαβάστε επίσης:

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

5 replies

 1. να μεριμνήσουν, άμεσα, για την ορθολογική κατανομή διοικητικών υπαλλήλων ……”Δεν καταλάβατε καλά….δεν είναι το μόνο το πρόβλημα οι διοικητικοί υπάλληλοι. Ίσως θα θέλατε να είναι μόνο αυτοί… Στις Δ/νσεις Δασών άνευ Δασαρχείων και στις Δ/νσεις Συντ/σμου οι ΠΕ/ΤΕ δεν έχουν καρέκλες να καθίσουν

  • κ. Δαβάκη να φανταστούμε ότι έχετε περάσει απ΄όλες τις Δ/νσεις Δασών άνευ Δασρχείων, έχετε ερευνήσει τις υποθέσεις που χειρίζονται και βγάλατε και το συμπέρασμα για την “κατσίκα του γείτονα”. Εύγε… η λογική εγώ δουλεύω και οι άλλοι κάθονται!!!

  • -ΣΙΚΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ…
   1. ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΑ!
   2. ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΕΣ!!

   -ΚΛΑΥΣΙΓΕΛΩΣ…
   ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ.

Trackbacks

 1. Συγχώνευση των Δασαρχείων στις Διευθύνσεις Δασών προτείνουν οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές Δ.Δ. | Δασαρχείο
 2. Προτάσεις των Επιθεωρητών – Ελεκτών Δ.Δ. για την τήρηση του χρόνου εργασίας στις δασικές υπηρεσίες | Δασαρχείο

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: