Τροπολογία για την αδειοδότηση κεραιών

keraies

Προθεσμία δύο ετών, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης των σταθμών βάσης (κεραιών) κινητής τηλεφωνίας που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, παρέχει τροπολογία (ένα άρθρο) που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες ζητούσαν εδώ και πολύ καιρό να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία για την αδειοδότηση των σταθμών βάσης.

Με τις διατάξεις του προτεινομένου άρθρου τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-03-2012), στις οποίες προβλέπεται αποκλειστική προθεσμία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου, ήτοι μέχρι την 7-03-2014, για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αδειοδότησης κατασκευών κεραιών.

 Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας η εν λόγω προθεσμία αποδεικνύεται πρακτικά ανεφάρμοστη, λόγω των μακρών καθυστερήσεων που παρατηρούνται στις συναρμόδιες Υπηρεσίες (πολεοδομίες, Δασικές Υπηρεσίες, Αρχαιολογίες) να εκδώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι εκκρεμούν περίπου 5.000 αιτήσεις για υφιστάμενες κατασκευές στην Ε.Ε.Τ.Τ., οι οποίες σήμερα δεν είναι πλήρεις στο σύνολό τους, κυρίως λόγω των ανωτέρω καθυστερήσεων και επομένως απαιτούν αρκετό χρόνο για τη συμπλήρωση από τους παρόχους και την οριστική υποβολή στην Ε.Ε.Τ.Τ., ώστε να διεκπεραιωθούν και να αδειοδοτηθούν.

Στην τροπολογία ορίζεται ότι οι κάτοχοι των κεραιών οφείλουν να υποβάλουν ως τις 30 Οκτωβρίου 2015 στην Ε.Ε.Τ.Τ. όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έγγραφα για τις αιτήσεις αδειοδότησης που παραμένουν σε εκκρεμότητα στις αρμόδιες υπηρεσίες. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξετάζει τις υποβαλλόμενες αιτήσεις και εκδίδει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση εντός έξι (6) μηνών.

Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας ή την αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης από την Ε.Ε.Τ.Τ., οι εγκατεστημένες κατασκευές κεραιών θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούσες και αναστέλλεται η κατεδάφιση τους, με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων δικαστικών αποφάσεων.

Τροπολογία 1213/11 28.2.2014

 

 ΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: