Τμήμα Δασών στον Οργανισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

anaptixi

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.Δ. 116/2014 – ΦΕΚ Α’ 185).

Στη Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων που έχει ως επιχειρησιακό στόχο την αδειοδότηση των στρατηγικών επενδύσεων, σε εφαρμογή των διατάξεων του οικείου νομικού πλαισίου, υπάγεται μεταξύ άλλων και το Τμήμα Δασών (Άρθρο 31).

Αρμοδιότητες Τμήματος Δασών

Η παρακολούθηση, ο συντονισμός, η επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη βεβαίωση του δασικού ή μη χαρακτήρα εκτάσεων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την παραλαβή του φακέλου, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει.

Η παρακολούθηση, ο συντονισμός, η επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των αδειών χορήγησης άδειας επέμβασης σε δασικές εκτάσεις για στρατηγικές επενδύσεις, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την παραλαβή του φακέλου, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει.

Η βεβαίωση του δασικού ή μη χαρακτήρα εκτάσεων για στρατηγικές επενδύσεις, μετά την πάροδο 45 ημερών, κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει.

Η έκδοση – χορήγηση αδειών επέμβασης σε δασικές εκτάσεις για στρατηγικές επενδύσεις, μετά την πάροδο 45 ημερών, κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει.

Η διενέργεια αυτοψιών και η λήψη σχετικών δεδομένων (δασικών χαρτών, γεωχωρικών δεδομένων, αεροφωτογραφιών και λοιπού σχετικού υλικού) από τις κατά τόπους αρμόδιες δασικές Υπηρεσίες.

Η συνεργασία με το Τμήμα Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) της Διεύθυνσης Αναπτυξιακής Στρατηγικής, για την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων ΕΣΧΑΣΕ.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Περιβάλλον

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: