Προκήρυξη για δέκα οκτάμηνες συμβάσεις στο Κτηματολόγιο (ΕΚΧΑ)

ekxa

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ∆ΕΚΑ (10) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Υλοποίηση του προγράμματος GIO Land Monitoring 2011- 2013»,ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς σύναψη δέκα (10) συμβάσεων μίσθωσης έργου, με διάρκεια οκτώ (8) μηνών, όπως περιγράφονται ακολούθως:

4 συμβάσεις έργου ειδικότητας ∆ασολόγου (ΠΕ)
3 συμβάσεις έργου ειδικότητας Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού (ΠΕ) 1 σύμβαση έργου ειδικότητας Γεωγράφου (ΠΕ)
1 σύμβαση έργου ειδικότητας Γεωλόγου (ΠΕ)
1 σύμβαση έργου ειδικότητας Γεωπόνου (ΠΕ)

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την πρότασή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής πρότασης για μια αποκλειστικά σύμβαση.

Τα απαραίτητα τυπικά και επιθυμητά προσόντα καθώς και το αντικείμενο της σύμβασης περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η έναρξη υποβολής των προτάσεων είναι η 6η Οκτωβρίου 2014 και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 20η Οκτωβρίου 2014 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ktforest@ktimatologio.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.ktimatologio.gr

Σχετικά αρχεία:

 ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: